Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete rengiamų dietistų kompetencija – veiklos pasaulio akiratyje

2023-10-25

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete rengiami Sveikatos mokslų profesinį bakalaurą ir Dietisto kvalifikaciją įgiję profesionalai atitinka nuolat kintančios darbo rinkos poreikius ir yra puikiai vertinami darbdavių. Žurnalo „Reitingai“, kuris kokybiniais ir kiekybiniais pjūviais analizuoja ir pateikia išsamius visų aukštojo mokslo institucijų veiklos tyrimus, 2023 m. duomenimis, Vilniaus kolegija yra lyderė tarp kolegijų pagal alumnų kuriamą pridėtinę vertę ir darbdavių vertinimus. Kolegijos direktorė dr. Ž. Jankauskienė pažymėjo, kad „vertiname šį stabilų, nuoseklų bendradarbiavimą su darbdaviais, kurie ne vienerius metus akcentuoja Vilniaus kolegijos alumnų kuriamą vertę šaliai ir regionui“.

Koleginių studijų programa Dietetika Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete vykdoma jau daugiau nei ketvirtį amžiaus, nuo 1995 metų. Ilgametės tradicijos, patirtis ir nuolatinis studijų programos turinio bei studijų aplinkos tobulinimas, bendradarbiaujant su kitomis aukštojo mokslo bei sveikatos priežiūros įstaigomis, verslo įmonėmis, socialinių paslaugų institucijomis, sveikatingumo ir reabilitacijos centrais, privačiomis bei viešojo maitinimo įstaigomis, šiai studijų programai suteikia išskirtinių bruožų: ji paklausi ne tik tarp ką tik vidurinio ugdymo programas baigusių moksleivių, bet ir tarp asmenų, anksčiau įgijusių tos pačios arba kitos studijų krypties (medicinos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos, medicinos technologijų, kosmetologijos, ekonomikos, verslo, komunikacijos, vadybos ir pan.) magistro ar mokslų daktaro akademinį laipsnį.

Nuo 2015 metų Vilniaus kolegija yra Europos dietistų asociacijų federacijos (EFAD) narė. Studijų programa kasmet tobulinama ne tik atsižvelgiant į socialinių partnerių ir darbdavių lūkesčius, bet ir į naujausias europines tendencijas dietetikos srityje. Studijų programos dėstytojai ir studentai kasmet dalyvauja Europos dietistų asociacijų federacijos (EFAD) organizuojamuose renginiuose, konferencijose, pristato drauge su studentais atliktus tarpdisciplininius taikomuosius mokslinius tyrimus ir dalinasi gerąja patirtimi su garsiausiais profesionalais mitybos srityje. Platus tarptautinių partnerių tinklas suteikia galimybę geriausiems Vilniaus kolegijos studentams dalyvauti tarptautiniuose mainuose, užsienio partnerių organizuojamose tarptautinėse savaitėse bei  ERASMUS+ mobilumo mokymosi tikslais programos veiklose. Profesinės veiklos praktikas studentai atlieka realiomis darbo sąlygomis sveikatos priežiūros įstaigose, įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių globos namuose, sveikatinimo ir reabilitacijos centruose, ugdymo bei viešojo maitinimo įstaigose. Studijų kokybės vertinimo centras 2021 m. atliko Vilniaus kolegijoje vykdomų Mitybos krypties pirmosios pakopos studijų ekspertinį išorinį vertinimą ir, vadovaudamasis tarptautinių ekspertų parengtomis krypties studijų išorinio vertinimo išvadomis, priėmė sprendimą Mitybos krypties pirmosios pakopos studijas Vilniaus kolegijoje akredituoti maksimaliam 7 metų laikotarpiui.

Studijų programos Dietetika studentai sėkmingai dalyvauja verslo pasaulio organizuojamuose projektuose. Vienas jų – jau trečius metus vykstantis hakatonas, pritraukiantis įvairaus amžiaus, skirtingų specialybių studentus, jaunuosius inovatorius bei visus, kuriuos domina aplinkai draugiškų ir inovatyvių sprendimų kūrimas. Padedant mentoriams, kūrybinių dirbtuvių metu dalyvių komandos siekia pasiūlyti kūrybiškus sprendimus organizatorių iškeltiems iššūkiams spręsti. Renginį organizuoja skaitmeninių inovacijų ir EIT FOOD centras Lietuvoje „AgriFood Lithuania DIH“ bei pagrindinis renginio partneris – Vilniaus kolegija (VIKO).

Šiais metais hakatonas „HACK AgriFood“ vyko spalio 17–18 d. pagal pasiteisinusį ir įtraukų – iššūkių laboratorijos – konceptą, kurį inicijavo pirmaujanti maisto inovacijų iniciatyva Europos Sąjungoje – EIT FOOD, siekianti tvaresnės, sveikesnės ir patikimesnės maisto sistemos visame žemyne. Tai prestižiškiausia tokio tipo organizacija ES, o jos tinklas jungia centrus visame kontinente (https://www.eitfood.eu/).

„Renginys skiriasi nuo įprastų hakatonų, nes raginame dalyvauti pavienius asmenis, o ne komandas. Į jas subursime vėliau, išlaikydami skirtingų kompetencijų, patirties bei įgūdžių balansą kiekvienoje dalyvių grupėje. Tokia įvairovė lemia tarpdiscipliniškas, itin kūrybiškas ir novatoriškas idėjas, nustebinančias tiek pačias komandas, tiek komisiją – įsitikinome tuo sulig pirmuoju šiuo principu organizuotu hakatonu. Atlikusios išankstines užduotis ir padedamos mentorių, kūrybinėse dirbtuvėse komandos ieškos agromaisto sektoriaus problematiką atliepiančių sprendimų. Iššūkių amplitudė šiemet itin plati, taigi pademonstruoti savo vizionieriškumą galės ne vien būsimieji technologijų ekspertai, bet ir socialinių, komunikacijos, marketingo sričių studentai, neabejingi mūsų visų gerovei, susijusiai su maisto kokybe šiandien ir ateityje“, – sako „AgriFood Lithuania DIH“ direktorė Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė.

Šiemet organizatoriai papildė iššūkių sąrašą regeneracinio žemės ūkio ir anglies pėdsako atsekamumo maisto grandinėje temomis, kurių augantį aktualumą pabrėžia Europos Komisija. Tvaresnė akvakultūra, trumpoji maisto tiekimo grandinė, tvarios maisto pakuotės, šalutinių maisto gamybos produktų panauda, žemės ūkis kaip patrauklus sektorius visuomenės akyse, alternatyvių baltymų skatinimas, IT sprendimai ir technologijos agromaisto verslui – kiti iššūkiai, iš kurių dalyvių komandos galės rinktis, kurdamos sprendimų prototipus.

„Ilgalaikės strateginės partnerystės teikia daugiau abipusiškai naudingos pridėtinės vertės – tuo įsitikinome ne viename su „AgriFood Lithuania DIH“ įgyvendintame projekte. „HACK AgriFood“ tradiciją tęsiame vedini bendrų sąlyčio taškų keliuose aspektuose, pradedant tarpsektoriniu ryšiu, skatinant tvarius pokyčius. Be to, sutampa požiūriai, kad šiuolaikiniame pasaulyje teorinės žinios gerokai svaresnės gebant pritaikyti jas praktiškai. Galiausiai žinome, kad didele dalimi ateities perspektyva priklauso nuo kaip niekada kūrybiškų ir kardinalių pokyčių opiais klausimais norinčių jaunų žmonių. Tokiose iniciatyvose kaip šis hakatonas jie gali sustiprinti savo turimą potencialą ir pasitikėjimą ilgainiui tapti realių esminių transformacijų varikliu“, – įsitikinusiVIKO direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei dr. Nijolė Zinkevičienė.

Dietetikos studijų programą pasirenka atsakingi ir motyvuoti asmenys, kurie puikiai supranta, kad svarbiausias žmogaus sveikatą lemiantis veiksnys yra gyvensena, kurios pagrindiniai komponentai, šalia sveikatą sąlygojančių įpročių, yra maitinimasis ir fizinis aktyvumas. Dietetika – tai ateities perspektyva. Šiuo metu nutukimas yra auganti visuomenės problema. Arti penktadalio visų suaugusių Lietuvos gyventojų turi antsvorio arba yra nutukę. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, sparčiai auga nutukimu sergančių ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius. Per didelis kūno svoris sąlygoja širdies ir kraujagyslių, antro tipo diabeto ligų, osteoartrito vystymąsi.

Baigę Vilniaus kolegijoje vykdomą studijų programą Dietetika ir įgiję dietisto kvalifikaciją, absolventai tampa sveikatos priežiūros specialistų komandos nariais, gebančiais profesionaliai mokyti bei konsultuoti asmenis ir visuomenės grupes tinkamo maitinimosi klausimais, vertinti sveikų ir sergančių įvairaus amžiaus asmenų maitinimąsi, pagal individualius asmens poreikius parengti ir įgyvendinti valgiaraščius bei maitinimosi priežiūros planus, vertinti maitinimosi priežiūros efektyvumą bei vykdyti ilgalaikį stebėjimą. Dietistai sėkmingai dirba ne tik sveikatos priežiūros įstaigose, bet ir socialinių paslaugų institucijose, sveikatinimo ir reabilitacijos centruose, ugdymo bei privačiose asmens sveikatos priežiūros bei viešojo maitinimo įstaigose.

Glaudus bendradarbiavimas su veiklos pasauliu, šiuolaikiškos ir į ateities perspektyvą orientuotos studijos leidžia užtikrinti, kad studijų metu įgytos žinios būtų sėkmingai pritaikytos darbinėje veikloje, kurtų pridėtinę vertę tiek darbdaviui, tiek ir pačiam darbuotojui.

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Mitybos studijų krypties komiteto pirmininkė doc. dr. Erika Kubilienė