VILNIAUS KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOS BENDROJO PRIĖMIMO PAPILDOMAM ETAPUI

 

Studijų programos pavadinimas Studijų forma
AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Agroverslo technologijos NL, I
Cheminė analizė NL
Kraštovaizdžio dizainas NL, I
Maisto technologija NL, I
Veterinarija NL
EKONOMIKOS FAKULTETAS
Bankininkystė NL, NL(s)
Bankininkystė (anglų kalba) NL
Buhalterinė apskaita NL, NL(s)
Finansai NL, NL(s)
Investicijos ir draudimas NL, NL(s)
Verslo ekonomika NL, NL(s)
Verslo ekonomika (anglų kalba) NL
ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
Elektronikos inžinerija NL, NL(s)
Informacijos sistemos NL, NL(s)
Kompiuterių sistemos NL, NL(s)
Programų sistemos NL, NL(s)
Programų sistemos (anglų kalba) NL
Telekomunikacijų sistemos NL, NL(s)
MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Įvaizdžio dizainas NL
Kultūrinės veiklos vadyba NL
Kultūrinės veiklos vadyba (anglų kalba) NL
Mados dizainas NL
Mados technologijos ir verslas NL
Šokio pedagogika NL
PEDAGOGIKOS FAKULTETAS
Lietuvių gestų kalbos vertimas NL
Pradinio ugdymo pedagogika NL, I
Socialinis darbas NL, I
Vaikystės pedagogika NL, I
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS
Bendrosios praktikos slauga NL
Biomedicininė diagnostika NL
Dietetika NL
Ergoterapija NL
Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija NL
Kineziterapija NL
Radiologija NL
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS
Įstaigų administravimas NL, I
Kūrybiškumas ir verslo inovacijos (anglų kalba) NL
Reklamos vadyba NL, I
Ryšiai su visuomene NL, I
Tarptautinis verslas NL, I
Tarptautinis verslas (anglų kalba) NL
Turizmo vadyba NL, I
Turizmo vadyba (anglų kalba) NL
Viešbučių ir restoranų verslas NL, I
Viešbučių ir restoranų verslas (anglų kalba) NL

 

Santrumpos:

NL – nuolatinės studijos;

NL(s) – nuolatinės (sesijinės) studijos;

I – ištęstinės studijos.