Vilniaus kolegijos studentas – tarp geriausių Lietuvos studentų, įvertintų Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinėmis stipendijomis 

2022-09-19

Prezidentų vardinės stipendijos įsteigtos 1995 metais, siekiant pagerbti Lietuvos Respublikos prezidentus ir paskatinti geriausius šalies studentus.

Iš viso dvidešimt aštuoni Lietuvos kolegijų ir universitetų studentai įvertinti Prezidentų Kazio Griniaus, Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko stipendijomis. Studentai įvertinami už itin aukštus studijų rezultatus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose ir studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Stipendijas gausiantys studentai studijuoja bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų programose vienuolikoje šalies aukštųjų mokyklų – aštuoniuose universitetuose ir trijose kolegijose.

Kandidatūras stipendijoms teikia aukštosios mokyklos, jas vertina Lietuvos mokslų akademijos ekspertai.

Didžiuojamės, kad 2022 m. vieninteliam Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Populiarios muzikos studijų programos trečio kurso studentui Dominykui Kazimierui Krulikovskiui paskirta Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos vardinė stipendija. Ta proga džiaugsmingai sveikiname mūsų fakulteto studentą, linkėdami begalinės sėkmės visuose realybės lygmenyse.