Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m.  liepos 11 d. įsakymu Nr. V-813 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio Ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų skyrimo“ 2019–2020 studijų metams Vilniaus kolegijai skirtos 4 stipendijos:

Prezidento Antano Smetonos (humanitarinių mokslų ir menų studijų kryptys) stipendija skirta Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Muzikinio teatro studijų programos III kurso studentui;

Prezidento Aleksandro Stulginskio (matematikos, informatikos ir fizinių mokslų studijų krypčių grupių) stipendija – Agrotechnologijų fakulteto Cheminės analizės studijų programos III kurso studentui;

Prezidento Jono Žemaičio (inžinerijos mokslų studijų krypčių ir technologijos mokslų studijų krypčių grupės) stipendija – Agrotechnologijų fakulteto Kraštovaizdžio dizaino studijų programos III kurso studentui;

Prezidento Algirdo Brazausko (socialinių mokslų studijų krypčių ir ugdymo mokslų krypčių, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės) stipendija – Ekonomikos fakulteto Bankininkystės studijų programos III kurso studentui.

Kasmet  aukštųjų mokyklų studentams skiriama 30 Prezidentų vardinių stipendijų, iš jų  6 skiriamos kolegijų studentams. Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę bei visuomeninę veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

 

Studijų tarnyba