Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m.  liepos 9 d. įsakymu Nr. V-1034 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio Ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų skyrimo“ 2020–2021 studijų metams Vilniaus kolegijai skirtos 4 stipendijos:

Prezidento Antano Smetonos (humanitarinių mokslų ir menų studijų kryptys) stipendija skirta Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Muzikinio teatro studijų programos III kurso studentui;

Prezidento Aleksandro Stulginskio (matematikos, informatikos ir fizinių mokslų studijų krypčių grupių) stipendija – Agrotechnologijų fakulteto Cheminės analizės studijų programos III kurso studentui;

Prezidento Jono Žemaičio (inžinerijos mokslų studijų krypčių ir technologijos mokslų studijų krypčių grupės) stipendija – Agrotechnologijų fakulteto Kraštovaizdžio dizaino studijų programos III kurso studentui;

Prezidento Algirdo Brazausko (socialinių mokslų studijų krypčių ir ugdymo mokslų krypčių, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės) stipendija – Verslo vadybos fakulteto Įstaigų administravimo studijų programos III kurso studentui.

Kasmet aukštųjų mokyklų studentams skiriama 30 Prezidentų vardinių stipendijų, iš jų  5 skiriamos kolegijų studentams. Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę bei visuomeninę veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Skirtomis stipendijomis džiaugiasi mūsų studentai:

Anastasija Žonych:

„Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko stipendija – labai svarbus mano mokslinės ir visuomeninės veiklos įvertinimas. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi savimi. Tikiu, kad šis laimėjimas motyvuos mane siekti dar geresnių rezultatų.“

Džiugas Paulius Karoblis:

„Labai apsidžiaugiau sužinojęs, kad mano darbas studijose bei kūrybinė veikla, kuri man teikia tiek daug džiaugsmo, buvo įvertinta Antano Smetonos vardine stipendija. Esu be galo dėkingas Vilniaus kolegijai, kad rūpestingai puoselėjo mano gabumus, bei suteikė gausybę galimybių jiems pasireikšti.“

Lukas Norgilas:

„Ačiū dėstytojoms ir kursiokams! Manau,  kad svarbiausia daryti tai, ką iš tikrųjų mėgsti.“

Erika Tichanovič:

„Dar neseniai maniau, kad LR Prezidentų vardinės stipendijos gavimas yra be galo sunkus, reikalaujantis daug pastangų ir asmeninių gabumų įvertinimas, tačiau pamačius savo vardą sąraše maloniai nustebau ir apsidžiaugiau. Supratau, kad mano mėgstamos studijos, susiję su jomis darbai ir savanorystės veikla, gali būti įvertinti. Viliuosi, kad Prezidento Jono Žemaičio stipendijos gavimas padės man kokybiškai pabaigti kraštovaizdžio dizaino studijų programą ir įgyvendinti savo baigiamojo darbo projektą.“