Vilniaus kolegijos studentai dalyvavo jaunimo mainų projekte „Sveikam gyvenimui“ Rumunijoje

2015 m. gegužės 9 – 22 dienomis Vilniaus kolegijos atstovai: projektų vadovas Mikas Balkevičius, Veterinarijos specialybės studentė Kristina Smagurauskaitė, Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos specialybės studentės Austra Saliamonaitė ir Milda Kvederaitė, bei Socialinės pedagogikos studentas Dominykas Rib dalyvavo „Erasmus +“ Jaunimo mainų programos projekte – „Sveikam gyvenimui“ (angl. „Healthy for Life“) Rumunijoje. Projektą administruoja Rumunijos jaunimo asociacija „Do the great things“ (Angl. „Daryk didžiuosius darbus“). Projektą finansavo „Erasmus+” programos jaunimo mainų programa.

Projekto tikslas – ugdyti jaunimo ir jaunimo darbuotojų sveikos gyvensenos įgūdžius ir nuostatas, puoselėti tarpkultūrinius jaunimo mainus bei pozityvias jų saviraiškos galimybes tarpkultūrinėje erdvėje. Studentai stažuotės metu dalyvavo komandinėse veiklose: lavino bendrąsias kompetencijas panaudojant ledlaužio, komandinių žaidimų, grupinės refleksijos, euristinio pokalbio metodus.

Projekto veiklose dalyvavo jaunimas ir jaunimo darbuotojai iš Rumunijos, Lietuvos, Kroatijos, Čekijos, Italijos, Lenkijos ir Estijos. Europos šalių jaunimas aktyviai bendravo ir bendradarbiavo stažuotės metu: dirbo komandose, atliko grupines – kūrybines užduotis, kūrė video filmus apie sveiką gyvenimo būdą, dalyvavo žygiuose kopiant į kalnus. Studentai stažuotės metu įgijo ir lavino tarpkultūrinę, užsienio kalbų, verslininkiškumo, saviraiškos, mokymosi mokytis kompetencijas.

Projektų vadovas Mikas Balkevičius pastebi, kad Vilniaus kolegijos jaunimo dalyvavimas tokiuose mainų projektuose prisideda prie Vilniaus kolegijos studijų tarptautiškumo politikos įgyvendinimo, nes tai sudaro sąlygas studentams tobulinti bendrąsias kompetencijas tarpkultūrinėje erdvėje. Kartu šie projektai skatinta tarpfakultetinį bendradarbiavimą – tokiuose projektuose sudaromos galimybės dalyvauti jaunimui iš skirtingų kolegijos fakultetų.

 Projektų vadovas Mikas Balkevičius