Vilniaus kolegijos darbuotojai – projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius, Pedagogikos fakulteto sporto didaktikos lektorė Vilija Gerasimovičienė, Kūno kultūros ir sporto centro vedėjas Jonas Bautronis ir treneris Stanislovas Radziulis 2016 m. liepos 27 d. – rugpjūčio 1 d. dalyvavo naujo „Erasmus+“ sporto  programos projekto „Europos sporto renginiai“ (572647-EPP-1-2016-1-BG-SPO-SCP-EUROPEAN EVERYDAY SPORT) pirmajame susitikime,  vykusiame Sasaryje (Italija). Projekto  pirmojo susitikimo tikslas – susipažinti su projekto partneriais, aptarti projekto vykdymo strategiją, veiklas.

Bendrasis projekto tikslas – skatinti jaunimą dalyvauti sporto renginiuose, sportuoti gerinant jų fizinio ir psichologinio sveikatingumo rodiklius.  Projekto metu bus siekiama pasisemti naudingos patirties apie inovatyvių būdų, metodikų taikymą  įvairiose projekto partnerinėse šalyse organizuojant įvairius sporto renginius, sveikos gyvensenos iniciatyvas dirbant su jaunimu. Todėl dviejų metų (2016–2018 m.) eigoje numatyta atlikti socialinius tyrimus nustatant esminius mokyklinio amžiaus vaikų sveiko ir aktyvaus gyvenimo įgūdžius formuojančius faktorius, sukurti gerųjų sporto renginių pavyzdžių sąvadą darbui su mokyklinio amžiaus vaikais bei organizuoti jiems sveiką gyvenimo būdą puoselėjančius sporto renginius Vilniaus kolegijoje bendradarbiaujant su VK socialiniais partneriais – bendrojo lavinimo mokyklomis.

Projektą koordinuoja Bulgarijos sporto plėtros asociacija. Projekto partneriai yra iš tokių šalių kaip Italija („Mine Vaganti“), Slovakija („ADEL Executive“), Kroatija („Rijeka Sport’s Association“), Vengrija („Hope for children“) Lenkija („Institute of New Technologies Association“) ir Lietuva (Vilniaus kolegija).

Projekto dalyviai iš Lietuvos pirmojo susitikimo metu pristatė Vilniaus kolegiją, jos studijų programas, sporto infrastruktūrą, joje vykdomas įvairias sportines varžybas bei sveikos gyvensenos iniciatyvas. Vilniaus kolegijos atstovai tarptautinio susitikimo metu darniai dirbo komandoje generuojant projekto įgyvendinimo  Lietuvoje rodiklius, sėkmės kriterijus.

Kūno kultūros ir sporto centro vedėjas Jonas Bautronis pažymi, kad tai pirma Europinio lygio projektinė iniciatyva, į kurią įtraukiami centro darbuotojai, kuria siekiama didaktiškai praturtinti sporto edukacines veiklas reikšmingai skatinant mokinių ir studentų aktyvų gyvenimo būdą bei jų sveikatingumą. Todėl projektas reikšmingai prisidės prie VK Kūno kultūros ir sporto centro neformaliojo mokymosi veiklų puoselėjimo, ryšių su socialiniais partneriais stiprinimo.

Kaip pastebi projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius „Erasmus+“ programa labai remia sporto ir sveikos gyvensenos projektines iniciatyvas, nes vaikų ir jaunimo fizinė bei psichologinė sveikata yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos  paramos jaunimui strategijos  prioritetų. Anot jo, būtina skatinti įvairias sporto projektų iniciatyvas tiek neformaliojo mokymo(si) formomis, tiek skatinti kūno kultūros ir sveikos gyvensenos kompetencijų formavimą studijų procese. Projektų vadovas pažymi, kad Vilniaus kolegijoje  Europos sporto projektams bus siekiama skirti  vis daugiau dėmesio.

Projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius