Vilniaus kolegijos pažanga Erasmus+ skaitmenizacijos kelyje

2022-11-18

Europos Komisija įtraukia Vilniaus kolegiją į gerosios praktikos pavyzdžių sąrašą kaip instituciją, padariusią pažangą Erasmus programos skaitmenizacijos procese. Gerosios praktikos pavyzdžiais bus siekiama įkvėpti kitų institucijų kolegas surenkant ir pasidalinant patarimais bei pastebėjimais apie pagrindinius EWP platformos veikimo principus.

Erasmus+ programa, kuri yra bene žinomiausia Europos Sąjungos programa, suteikianti mokymosi ir tobulėjimo galimybių įvairaus amžiaus, statuso, profesijų asmenims bei galimybę įvairioms institucijoms įgyvendinti programos kriterijus atitinkančius projektus, gyvuoja jau 35 metus. Ši programa padėjo daugiau nei 100 tūkstančių piliečių įgyti tarptautinės akademinės patirties.

Vilniaus kolegija buvo viena Lietuvos pirmųjų aukštųjų mokyklų, 1998 metais prisijungusių prie Erasmus programos. Kasmet daugiau nei 200 studentų ir daugiau nei 100 Kolegijos dėstytojų ir darbuotojų, naudodamiesi Erasmus programos galimybėmis, išvyksta įgyti tarptautinės akademinės patirties užsienio aukštojo mokslo institucijose.

Naujasis Erasmus+ programos etapas, kuris truks iki 2027-ųjų metų, daug dėmesio skiria aplinkos tvarumui ir skaitmenizacijai. Vienas iš šio etapo prioritetų – atsisakyti popierinių dokumentų versijų. Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, laikydamosi Europos studento kortelės iniciatyvos (angl. Erasmus Student Card Iniciative) techninių standartų, pradeda diegti skaitmeninį studentų mobilumo valdymą. Suteikta galimybė jungtis prie „Erasmus“ be popierinių dokumentų (angl. Erasmus Without Paper – EWP) tinklo leidžia perkelti tarpinstitucinių sutarčių ir mobilumo administravimą į elektroninę erdvę. Vilniaus kolegija įsijungė į EWP procesą nuo pat jo inicijavimo: 2018 m. gruodžio mėn. Kolegijos atstovas dalyvavo šios iniciatyvos steigiamojoje konferencijoje, vykusioje Belgijoje, Gento universitete, o nuo 2021 m. Vilniaus kolegija pradėjo aktyvų EWP naudojimą.