Vilniaus kolegijos merginų choras VAIDILUTĖS dainuos Madeleine katedroje Paryžiuje

2023-03-03

Lietuvos chorų sąjunga 2023 m. kovo 27 d. 20 val. Paryžiuje rengia koncertą, skirtą pristatyti pasauliui Lietuvos dainų švenčių tradiciją, kuriai 2024-aisiais sukaks 100 metų. Koncertas įvyks įžymiojoje Madeleine bažnyčioje – pačioje Paryžiaus širdyje. Koncertuos 8 chorai iš Lietuvos, tarp jų ir Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“.

Madeleine bažnyčia – ne vien maldos namai, bet ir reikšmingas kultūros židinys. Šioje nepaprasto dydžio ir grožio klasikinės architektūros šventovėje vargonininkais dirbo tokie įžymūs muzikai, kaip Kamilis Sen Sansas ir Gabrielis Fore, joje buvo giedamos Žako Ofenbacho, Frederiko Šopeno, Koko Šanel laidotuvėms skirtos gedulingos pamaldos.

Lietuvos choristų būriui (iš viso apie 140) bus tikrai reikšminga pažintis su šia bažnyčia. Jos akustika yra nuostabi, klausytojų niekada netrūksta, juk daugybė turistų kasdien apsilanko Madeleine rengiamuose koncertuose.
Programą chorai pradės dviem Juozo Naujalio motetais – Omnes amici mei ir In monte Olivetti. Tokiu būdu pagerbsime mūsų dainų švenčių tradicijos pradininką, pirmosios šventės vyriausiąjį dirigentą, Lietuvos chorinės muzikos korifėjų Juozą Naujalį. Kitos dainos bus iš 2024-ųjų metų dainų šventės repertuaro. Tai puiki proga ne tik pristatyti klausytojams būsimą šventę, bet ir patiems chorams susidainuoti, išgirsti scenoje šių dainų skambesį.
Labai malonu, kad prie šios Chorų sąjungos iniciatyvos maloniai sutiko prisidėti Lietuvos ambasada Prancūzijoje – ji sumokėjo Madeleine salės nuomą, suteikė galimybę surengti repeticiją Ambasados patalpose, taip pat žada priėmimą chorų dirigentams. Be to, Ambasada skleidžia žinią apie šį renginį, planuojama pakviesti į jį diplomatus, reziduojančius Paryžiuje, taip pat lietuvių bendruomenę.

Merginų choras „Vaidilutės“ dėkoja Vilniaus kolegijos administracijai už paramą kelionei į Paryžių. Koncertus Paryžiuje remia Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus savivaldybė.

Choro vadovė Genovaitė Kumpienė