Š. m. spalio 23–24 dienomis Lietuvos Respublikos Seimas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas parengė konferenciją „Naujas sovietmečio ir išeivijos literatūros bei kultūros perskaitymas“ Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams.

Šioje konferencijoje dalyvavo Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros II kurso studentė Akvilė Augulytė kartu su savo dėstytoja Rita Juodelienė. R. Juodelienė moderavo vieną iš kūrybinių dirbtuvių – Scenos kalba: eilėraščio atvėrimas. Kūrybinėse dirbtuvėse buvo pristatyta scenos kalbos metodika, išsami eilių analizė, šokio eskizas. A. Augulytė pasirinko interpretacijai Salomėjos Nėries eilėraštį ,,Kaip ir tas vėjas“ .

Konferencijos tikslas buvo – reflektuoti sovietmečio ir trijų Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečių lietuvių literatūros ir kultūros raidą.