2017-06-14 Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakultete Kineziterapijos studijų programos studentė Greta Žaldokaitė apgynė baigiamąjį profesinio bakalauro darbą „Naujai sukurtos išmaniojo telefono programėlės tinkamumas ir naudingumas pacientams po peties sąnario endoprotezavimo operacijos pirmajame reabilitacijos etape”. Šis darbas – tai puikus tarpfakultetinio bendradarbiavimo pavyzdys, nes bendradarbiaujant su Elektronikos ir informatikos fakultetu sukurta programėlė išmaniesiems įrenginiams, skirta pacientams fiksuoti reabilitacijos progresą, o kineziterapeutams jį stebėti, analizuoti ir atitinkamai reaguoti. Programėlė kurta studentų Edgaro Dabravolskio (Elektronikos ir informatikos fakultetas) ir Gretos Žaldokaitės (Sveikatos priežiūros fakultetas), studentams vadovavo katedrų vedėjai dr. Mindaugas Liogys (Programinės įrangos katedra) ir dr. Milda Žukauskienė (Reabilitacijos katedra).

Programėlė sėkmingai naudota ir teigiamai įvertinta vienos Vilniaus sveikatos priežiūros įstaigos pacientų ir kineziterapeutų.

Kineziterapeutas, suvedęs jam suteiktą kodą, prisijungia prie savo paskyros, įveda į sistemą naują pacientą, sukuria jam identifikavimo kodą ir slaptažodį, su kuriuo pacientas galės prisijungti į savo paskyrą. Tuomet atsižvelgdamas individualiai į kiekvieno  paciento būklę, kineziterapeutas parenka labiausiai tinkamus pratimus iš 17 galimų (1 pav.). Pacientas pagal jam suteiktus prisijungimo duomenis prisijungia į savo paskyrą. Ten jis mato svarbiausių dalykų atmintinę, individuliai jam kineziterapeuto  parinktų pratimų sąrašą su aprašymais (2 pav.). Pratimus pacientas turėjo atlikti 3 kartus per dieną ir kiekvieną kartą po mankštos jis privalėjo pažymėti koks yra jaučiamas skausmas (3 pav.). Kas savaitę pacientas turėjo matuoti apytikslius pasyvaus žasto lenkimo ir atitraukimo  amplitudžių rodmenis ir registruoti juos tam skirtose grafose. Šias rezultatų diagramas savo paskyroje matė tiek pacientas, tiek kineziterapeutas (4, 5 pav.), kuris atsižvelgdamas į esamus rodiklius galėjo koreguoti paciento pratimų programą.

1 pav. Pratimų priskyrimas pacientui

2 pav. Pratimo aprašymas

3 pav. Skausmo įvertinimo skalė

4 pav. Patirto skausmo atliekant pratimą savaitės suvestinė

5 pav. Sveikatos būklės kitimo suvestinė

Tiek apklaustų pacientų, tiek kineziterapeutų nuomone, programėlė įvertinta kaip tinkama pacientams po peties sąnario endoprotezavimo operacijos. Vertinant programėlės naudingumą visų kineziterapeutų ir pacientų nuomone programėlė įvertinta kaip naudinga.