Vilniaus kolegijos Gestotyros centro veikla įsibėgėja

2023-01-27

Lietuvių gestų kalbos vertimo centro (LGKVC) direktorė Ramunė Leonavičienė ir metodinio skyriaus vedėja Lina Juozaitienė, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorė Svetlana Beniušienė ir Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros skyriaus vedėja Ieva Stelmokienė, Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Kęstutis Vaišnora lankėsi Vilniaus kolegijoje (VIKO), susitiko su naujai įsteigto VIKO Gestotyros centro vadovu Mantrimu Danieliumi ir Fakulteto dekane Vaiva Juškiene.

                      Prieš pusmetį Vilniaus kolegijoje buvo įsteigtas Gestotyros centras, kurio tikslas tirti ir norminti lietuvių gestų kalbą. Lietuvių gestų kalbos tyrimams kurį laiką buvo skiriama nedaug dėmesio, daugiausia dėmesio buvo skiriama lietuvių gestų kalbos žodyno pildymui. Nuo šių metų sausio 1 d. Vilniaus kolegija iš Lietuvių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro perėmė lietuvių gestų kalbos žodyno rengimą. Šis perkėlimas buvo planuotas jau ne vienerius metus, norint suteikti lietuvių gestų kalbos tyrimams didesnės vertės. Šiuo metu centre dirba trys tyrėjai: Mantrimas Danielius, Nijolė Pivorienė ir Gedvilė Diržiūtė. 

                      Gestotyros centro tyrėjų komanda siekia pildyti lietuvių gestų kalbos žodyną, plėtoti lietuvių gestų kalbos tekstyną, kuris būtų itin vertingas ne tik besimokantiems lietuvių gestų kalbos, bet ir gimtakalbiams lietuvių gestų kalbos vartotojams.

                      Praėjusią savaitę Lietuvių gestų kalbos vertimo centro (LGKVC) direktorė Ramunė Leonavičienė ir metodinio skyriaus vedėja Lina Juozaitienė, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorė Svetlana Beniušienė ir Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros skyriaus vedėja Ieva Stelmokienė, Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Kęstutis Vaišnora lankėsi Vilniaus kolegijoje (VIKO) ir susitiko su naujai įsteigto VIKO Gestotyros centro vadovu Mantrimu Danieliumi bei Fakulteto dekane Vaiva Juškiene.

                      Pagrindinis susitikimo tikslas buvo aptarti naujai įsteigto Gestotyros centro veiklą, išsigryninti susitikimo narių atstovaujamų organizacijų lūkesčius, aptarti bendradarbiavimo galimybes. LGKVC metodinio skyriaus vedėja L. Juozaitienė pristatė skyriaus veiklą: mokymus, metodinės medžiagos rengimą, visuomenės švietimą gestų kalbos vartojimo klausimais.

                      Susitikimo metu buvo aptartas lietuvių gestų kalbos norminimo poreikis. Tai labai svarbu, siekiant užtikrinti kuo profesionalesnį gestų kalbos vertimo atlikimą. Taip pat kalbėta apie gestų kalbos mokymų programos parengimą, kurią yra numačiusi rengti VIKO. Tokia programa sudarytų sąlygas visiems norintiems išmokti gestų kalbą. Aptartas Europos kalbų matmenų pritaikymas gestų kalbai ir testų, skirtų nustatyti gestų kalbos lygį (A.1 ir A.2), parengimas. Tokie testai leis įvertinti gestų kalbos žinių lygį. Susitikimo metu diskutuota ir dėl būsimų lietuvių gestų kalbos tyrimų.

                      Vilniaus kolegija yra vienintelė Lietuvos aukštoji mokykla rengianti lietuvių gestų kalbos vertėjus. Šias studijas yra baigę daugiau kaip 180 absolventų, kurie sėkmingai dirba lietuvių gestų kalbos vertėjais įvairiose institucijose.