2016 m. kovo 1 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Studentų atstovybės pirmininkė Indrė Šareikaitė visus susirinkusiuosius: fakulteto Alumni klubo narius, Ekonomikos fakulteto koordinatorius bei laisvuosius narius, pasveikino susibūrus į pirmąjį Alumni klubo susitikimą.

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Studentų atstovybė pradėjo aktyvią veiklą su Alumni klubu ir tikisi, kad fakultete susikurs stipri bendruomenė, o renginiai taps tradiciniais, padedantys išlaikysiu gerus ryšius su studijas baigusiais studentais. Renginio metu buvo pristatyta Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Studentų atstovybės Alumni mentorystės programa, kuri yra skirta siekiantiems įgyti patirties už studentų atstovybės ribų. Programa apima įvairias koordinavimo sritis, todėl Alumni klubo nariai pasitelkę savo patirtį, galės padėti tebestudijuojantiems Ekonomikos fakulteto studentams ir atstovybėje esantiems nariams, perimti praktines mentorių žinias.

Džiaugiamės įvykusiu susitikimu ir kiekvienam dalyviui dėkojame, už turiningai praleistą laiką!

Karolina Valonytė, VIKO EKF SA Ryšių su visuomene koordinatorė