Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto projektų vadovas Mikas Balkevičius, Pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Juškienė ir Sveikatos priežiūros fakulteto studijų skyriaus vedėja Daiva Treznevičiūtė 2015 m. rugsėjo 16 – 23 d.  dalyvavo projekto „Jaunimo darbuotojų iniciatyvų skatinimas rengiant projektus” stažuotėje, Kaltanisetos mieste, Italijoje.

Projektą finansavo ,,Erasmus+” jaunimo mainų programa, kuri skatina jaunimo ir jaunimo darbuotojų tarptautinį apsikeitimą patirtimi inovatyvių neformaliojo mokymosi strategijų, projektų rengimo ir socialinių iniciatyvų srityse.

Stažuotės tikslas – įgyti naujausios patirties, žinių ir įgūdžių, rengiant jaunimo srities projektus,  sistemiškai panaudojant projektų ciklo valdymo metodiką. Projekto koordinatoriai, viena žymiausių Sicilijos nevyriausybinių organizacijų ,,PRISM”, turinčių didelę patirtį ,,Erasmus+” jaunimo ir suaugusiųjų mokymo srityje.

Stažuotės metu Vilniaus kolegijos darbuotojai buvo išsamiai supažindinti su projektų idėjų generavimo, partnerių atrankos, vykdymo ir monitoringo metodikomis, aktyviai dirbo komandose, užmezgė naudingus ryšius su užsienio organizacijomis, su kuriomis ateityje inicijuos ir organizuos projektus.

Projektų vadovas pažymi, kad šis projektas svarbus ne tik dėl įgytų projekto ciklo valdymo kompetencijų, tačiau ir tuo, kad jis įtraukia skirtingų Vilniaus kolegijos fakultetų darbuotojus, kas skatina glaudesnį tarpfakultetinį bendradarbiavimą rengiant naujus projektus kolegijoje.

Projektų vadovas Mikas Balkevičius