Lapkričio 21 – 23 d. Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė ir direktoriaus pavaduotoja studijoms Rita Liepuonienė dalyvavo  Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo forume, kuris vyko Berlyno technikos universitete, Vokietijoje.

Šių metų forumo tema – „Parama aukštojo mokslo įsitraukimui į visuomenę“. Aukštųjų mokyklų įsitraukimas į visuomenę įvardijamas kaip trečioji aukštųjų mokyklų misija šalia studijų ir mokslo veiklos.  Forumo metu vykusių pranešimų, diskusijų metu buvo pabrėžta aukštųjų mokyklų parnerystės su išoriniais socialiniais dalininkais svarba per tęstinį mokymą, inovacijų sklaidą, darnų vystymąsi ir šių veiklų  vertinimas kokybės užtikrinimo kontekste. Forume nagrinėtos globalios tendencijos aukštajame moksle ir iššūkiai, susiję su vidiniu ir išoriniu kokybės vertinimu, Kokybės užtikrinimo standartų ir gairių Europos aukštojo mokslo erdvėje įgyvendinimas, taip pat diskutuota apie į studentą orientuotas studijas kokybės užtikrinimo požiūriu.

Daugiau informacijos galima rasti šiuo adresu:

https://eua.eu/events/33-2019-european-quality-assurance-forum.html