2015 m. rugsėjo 23 – 26 dienomis Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto darbuotojai: lektorė dr. Virginija Jarulė ir projektų  vadovas Mikas Balkevičius dalyvavo VETNNET asociacijos susitikime Porte.

VETNNET – Europos veterinarijos felčerių rengimo institucijas jungianti asociacija, kuri nuolatos tobulina veterinarijos felčerių rengimo standartus, metodikas, dalijasi edukacinėmis inovacijomis, rengia naujus projektus. Vilniaus kolegijos Veterinarinės medicinos katedra yra pilnateisė VETNNET narė nuo 2013 m. Kartu su asociacijos partnerinėmis organizacijomis inicijuoja ir vykdo ,,Erasmus+” programos Strateginių partnerysčių projektus (www.vet-pbl.eu ).

Susitikimo metu profesionalūs veterinarijos gydytojai ir felčeriai skaitė pranešimus apie naujausias Veterinarijos felčerių rengimo metodikas, jų emocinio intelekto formavimosi specifikas, demonstravo praktinio mokymo ypatumus, panaudojant smulkiųjų gyvūnų  manekenus.

2016 m. rugsėjo 22 – 23 d., VETNNET susitikimas bus organizuojamas Vilniaus kolegijoje, kuriame dalyvaus žymiausios Vakarų, Vidurio ir Pietų Europos valstybių organizacijos, rengiančios veterinarijos felčerius. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarinės medicinos katedrai – tai  reikšmingas tarptautinio pripažinimo ženklas, įpareigojantis siekti įgyvendinti Europinius šių specialistų rengimo standartus, nuolat tobulinti mokymosi bazę ir metodikas.

Projektų vadovas Mikas Balkevičius