Vilniaus kolegijos absolventai sėkmingai randa save darbo rinkoje 

2022-07-08

Vilniaus kolegiją baigia apie 1400 absolventų. Diplomai įteikiami daugiau kaip 35 studijų programų absolventams.

Vilniaus kolegijos pavaduotoja studijoms Rita Liepuonienė pristatydama absolventų situaciją darbo rinkoje džiaugiasi, kad Kolegijos bendruomenės nuoseklus dėmesys studijų kokybei, socialinės partnerystės stiprinimui leidžia drąsiai teigti, kad į rinką Kolegija išleidžia pasiruošusius absolventus. Pasak pavaduotojos, „vis dažniau sulaukiame padėkų / pasidžiaugimo tiek iš pačių studentų, tiek iš įmonių, kurios priima mūsų studentus, kad praktikos metu užsirekomendavę studentai sulaukia darbo pasiūlymų.“

Vilniaus kolegijos Karjeros centro vedėja Beata Gervickaitė analizuodama Kolegijos absolventų situaciją darbo rinkoje pabrėžia, kad nemaža dalis absolventų įsidarbina iš karto po praktikos arba atlikdami praktiką. Karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS, www.kvis.lt) duomenys patvirtina, kad 2020 m. absolventų tik 3,35 proc. 12 mėn. po studijų baigimo įsidarbino pirmą kartą (šis rodiklis nuolat mažėjo – 6,67 proc. 2016 m. absolventų, 5,89 proc. 2017 m. absolventų, 4,62 proc. 2018 m. absolventų, 3,84 proc. 2019 m. absolventų proc.). Apie 65 proc. absolventų dirba studijų baigimo dieną. Ypač svarbu, kad po studijų baigimo absolventai jau turi darbo santykių patirties, karjeros valdymo įgūdžių, daugiau dėmesio skiria asmeniniam augimui ir profesinės karjeros siekiams.

Pagal Karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS) duomenis, Vilniaus kolegijos dirbančių absolventų 12 mėn. po studijų baigimo (neskirstant į aukštos ir žemos kvalifikacijos darbus) 2016 m. buvo 78,89 proc., 2017 m. – 76,87 proc., 2018 m. – 77,97 proc., 2019 m. – 77,27 proc., 2020 m. – 76,94 proc. Absolventų karjeros stebėsenos duomenys leidžia teigti, kad Kolegijos absolventai yra paklausūs ir reikalingi darbo rinkoje.

Remiantis Užimtumo tarnybos duomenimis, galima drąsiai teigti, kad sėkmingai įsidarbina didžioji dalis Vilniaus kolegijos absolventų. Tik 3,18 proc. 2021 m. absolventų buvo registruoti Užimtumo tarnyboje (palyginti – 3,12 proc. 2017 m. absolventų, 8,81 proc. 2018 m. absolventų, 4,02 proc. 2019 m. absolventų, 11,11 proc. 2020 m. absolventų), – teigia Beata Gervickaitė, Vilniaus kolegijos Karjeros centro vedėja.

Apie 5 proc. pasirenka tęsti universitetinio bakalauro ar magistro studijas kitose aukštosiose mokyklose (2017 m. – 4,6 proc., 2018 m. – 5,83, 2019 m. – 5,09 proc., 2020 m. – 5,98 proc., 2021 m. – 5,15 proc.).