Vilniaus kolegijoje studijas pradeda per 1600 pirmakursių!

2023-09-21

Vilniaus kolegijoje studijas pradeda gausiausias pirmakursių būrys tarp Lietuvos kolegijų. Daugiau pirmakursių studijas pradeda tik Vilniaus universitete. Šiemet stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas sudarė 20,6 tūkst. studijų sutarčių. Studijų sutartis pasirašė 20 587 asmenys (2022 m. – 19 162), iš kurių 12 339 studijuos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose (2022 m. – 11 713). Universitetuose stojantieji sudarė 11 185 studijų sutartis (2022 m. – 10 541), o kolegijose – 9 402 (2022 m. – 8 621). Šių metų Lietuvos abiturientai (kartu su baigusiais tarptautinio bakalaureato diplomo programą) sudarė 12 374 studijų sutartis (2022 m. – 11 644).

VIKO Studentų priėmimo organizavimo vadovė A.Slimanavičienė pristatė, „ kad 2023 m. aukštosios mokyklos (16 universitetų ir 18 kolegijų) 2023 m. centralizuoto priėmimo metu stojantiesiems pasiūlė 608 studijų programas (2022 m. – 599). Priėmimas įvyko į 572 programas (2022 m. – 565). Centralizuoto priėmimo į aukštąsias mokyklas metu prašymus LAMA BPO pateikė ir bent vieną pageidavimą įrašė 27 547 brandos atestatą turintys asmenys (2022 m. – 26 176). Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 16 012 asmenų (2022 m. – 14 038). Vilniaus kolegija stojantiesiems siūlė 40 studijų programų, tarp jų 10 tik pas mus vykdomų.“

Su kolegijomis stojantieji sudarė 3 822 valstybės finansuojamas studijų sutartis (2022 m. – 3 663). Jų vidutinis konkursinis balas siekia 6,12 (2022 m. – 5,95). Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų sutarčių stojantieji sudarė su Vilniaus kolegija (1 095), Kauno kolegija (934) ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (335). Didžiausią studentų skaičių surinko Vilniaus kolegijoje vykdoma Tarptautinio verslo studijų programa (118) ir Programų sistemų programa (98).

Studijas pedagogo kvalifikaciją teikiančiose studijų programose pradės 1 434 pirmakursiai (2022 m. – 1 084), iš jų 738 – valstybės finansuojamose vietose (2022 m. – 621). Vaikystės pedagogikos studijų programą Vilniaus kolegijoje studijuoti pradės 124 pirmakursiai, o pradinio pedagogikos studijas pradės – 115 studentų.

Į trumposios pakopos studijų programas šiemet studijų sutartis sudarė 37 stojantieji (2022 m. – 11), kurie studijuos Vilniaus kolegijoje, Panevėžio kolegijoje, Šiaulių valstybinėje kolegijoje ir Kauno kolegijoje.

Daugiau informacijos:

Į aukštąsias mokyklas priimtų studentų skaičius (2023-08-31) .

Studijų sutartis sudariusiųjų vidutinis konkursinis balas (2023-08-31).

Daugiausia valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų surinkusios studijų programos (2023-08-31).

Parengta pagal LAMA BPO informaciją