Vilniaus kolegijoje įvyko tarptautinis veiklos išorinis vertinimas

2022-11-28

Tarptautinio išorinio vertinimo vizito metu (lapkričio 22 – 24 d.) ekspertai prof. Colin Raban (grupės vadovas), Ewa Kolanowska (vertinimo sekretorė), prof. dr. Wes Wierda (akademinės bendruomenės narys), Kersti Viitkar (akademinės bendruomenės narė), Simonas Razminas (socialinis partneris), Edvinas Levišauskas (studentas), Jolanta Revaitienė (koordinatorė) susitiko su direktore ir direktorės pavaduotojais, savianalizės rengimo grupe, VIKO tarybos nariais, VIKO akademinės tarybos nariais, padalinių vadovais (fakultetų dekanais, akademinių padalinių vadovais), studentais, studentų atstovybės atstovais, dėstytojais ir tyrėjais, Studijų kokybės skyriaus atstovais, absolventais, kolegijos socialiniais partneriais. 

Ekspertai taip pat apžiūrėjo ir įvertino Kolegijos studijų ir taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bazę.  Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė apibendrindama vizitą padėkojo visai Vilniaus kolegijos bendruomenei už susitelkimą ir dalyvavimą išorinio vertinimo procese.