Vilniaus kolegijoje didėjantis dėmesys socialinei atsakomybei ir darniai plėtrai

2022-06-02

„Šiandien pasaulinėje diskusijoje, kaip niekada anksčiau yra akcentuojama socialinės atsakomybės ir darnios plėtros svarba. Tvaresnio, švaresnio ir atsakingesnio pasaulio siekimas ir darni plėtra – tai daugiapakopis, daugiakryptis procesas, kuriame turime iš naujo atrasti save, savo veiklą adaptuojant prie pasaulinių, nacionalinių ir regioninių darnios plėtros tikslų. Darnios plėtros įgyvendinimo procesuose švietimas yra pagrindinis instrumentas, kurio dėka visuomenė motyvuojama judėti darnios gyvensenos ir atsakingų sprendimų link. Siekiant efektyvaus rezultato, būtina suderinti visus prioritetus ir visuomenės reikmes kuriant ženklų poveikį šaliai ir regionui. Šiame procese kryptingai transformuotis skatinamos tiek švietimo organizacijos, tiek verslo sektorius, tiek ir pačios ekonominės, socialinės ir kultūrinės struktūros“, – Vilniaus kolegijos socialinės atsakomybės ir darnios plėtros ataskaitos įžangoje pažymi direktorė dr. Žymantė Jankauskienė.

2021 m. Vilniaus kolegijos socialinės atsakomybės ir darnios plėtros ataskaitoje pristatomos pagrindinės bendruomenės iniciatyvos ir įgyvendintos veiklos. Taip pat ši ataskaita yra oficialus Vilniaus kolegijos dokumentas, kuris kiekvienais metais teikiamas JT Pasaulinio susitarimo organizacijai (angl. United Nations Global Compact). 2018 m. gruodžio mėn. Kolegija tapo šio tinklo nare ir įsipareigojo kurti bei skatinti visuomenės gerovę, paremtą socialinės atsakomybės ir darnios plėtros principais. Dalyvavimas JT Pasauliniame susitarime skatina atsakingai veikti ir vadovautis dešimčia universalių principų žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse. Pagal šį Pasaulinį susitarimą Kolegija įsipareigojo teikti viešai kasmetes socialinės atsakomybės veiklos ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie vykdomą ir planuojamą socialinę bei aplinkosaugos veiklą, įvertinami pasiekti rezultatai ir informuojamos suinteresuotosios šalys (esami ir būsimi studentai, Kolegijos alumnai, darbuotojai, akademinė bendruomenė, socialiniai ir tarptautiniai partneriai, nevyriausybinės organizacijos, švietimo ir mokslo ir kitos viešojo sektoriaus institucijos, visuomenė).

Kviečiame detaliau susipažinti su 2021 m. Vilniaus kolegijos socialinės atsakomybės ir darnios plėtros ataskaita:  https://www.viko.lt/wp-content/uploads/sites/8/2022/06/E-SOCIALINES-ATSAKOMYBES-IR-DARNIOS-PLETROS-ATASKAITA-2021.pdf