Žurnale „Reitingai“ skelbiami naujausi pradinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, profesinių mokyklų, kolegijų universitetų dalykiniai vertinimai.

Sudarant dalykinį kolegijų profesinių bakalaurų reitingą, pirmiausia atsižvelgta į darbdavių nuomonę. Sociologinių tyrimų bendrovė „Prime consulting“ apklausė 2 200 darbdavių, kurių buvo klausiama, kokių aukštųjų mokyklų ir kokių studijų krypčių alumnai dirba jų įmonėse, įstaigose bei organizacijose, ir kartu buvo prašoma įvertinti alumnų  darbo kokybę (tam suteikta 30 proc. viso vertinimo svorio). Pagal MOSTA duomenis analizuota, kaip sekėsi įsidarbinti  konkrečios studijų krypties 2012–2016 m. absolventams (5 proc.) ir kokį atlyginimą gauna tos krypties  2012–2016 m. laidų alumnai (5 proc.). Vertinti ir LAMA BPO duomenys – kiek į kiekvienos kolegijos konkrečią studijų kryptį buvo priimta pačių geriausių studentų (tai yra tų, kurie valstybinius brandos egzaminus išlaikė nuo 86 iki 100 balų) – tam suteikta 20 proc. viso vertinimo svorio. Atsižvelgta, koks visų priimtųjų konkrečios studijų krypties pirmakursių balų vidurkis – suteikta 20 proc. viso vertinimo svorio. Įvertinta, kokiu minimaliu balu buvo priimti jaunuoliai į vertinamos krypties studijas; 20 proc.

Atsižvelgiant į šiuos kriterijus, Vilniaus kolegija yra pirma aštuoniolikoje profesinio bakalauro rengimo studijų krypčių, dar trijose – vienintelė tos krypties studijas vykdanti aukštoji mokykla.