U-Multirank pasaulinis reitingas šeštą kartą skelbia 1711 aukštųjų mokyklų iš 96 pasaulio šalių duomenis. U-Multirank reitingas apima 24 studijų kryptis ir 12 500 studijų programų.

Vilniaus kolegija šiame reitinge dalyvauja nuo 2014 metų, kuomet U-Multirank reitingas buvo skelbiamas pirmą kartą. Beje, 2013 metais Vilniaus kolegija viena pirmųjų Lietuvos aukštųjų mokyklų dalyvavo pilotiniame U-Multirank projekte.

U-Multirank reitinge universitetai ir kolegijos yra vertinami pagal sritis, atspindinčias pagrindinius aukštųjų mokyklų vertinimo aspektus: Mokymas ir mokymasis, Moksliniai tyrimai, Žinių perdavimas, Tarptautiškumas, Įsitraukimas regione.

Aukščiausi įvertinimai gauti Įsitraukimo regione srityje, apimančioje studentų įsidarbinimą, praktikas, pajamas iš regioninių šaltinių, strateginę partnerystę tyrimų srityje.

Kartu su instituciniu Vilniaus kolegijos vertinimu šiais metais buvo vertinamos chemijos ir programų sistemų studijų kryptys, taip pat atliktos studentų apklausos. Abiejose kryptyse buvo aukštai įvertinta Mokymo ir mokymosi sritis (studijų baigimas laiku, ryšys su veiklos pasauliu). Studentai gerai ir labai gerai įvertino tarpdiscipliniškumo elementus  studijų programose, studijų programų įgyvendinimą, bibliotekos veiklą, informacinę technologinę įrangą, mainų programų ir užsienio partnerių patrauklumą, visokeriopą pagalbą studijoms pagal mainų programas.

Daugiau informacijos: https://www.umultirank.org/