2016 m. balandžio 4 d. trečią kartą paskelbti aukštųjų mokyklų reitingavimo sistemos „U-Multirank“ rezultatai. Europos Komisijos inicijuota aukštojo mokslo institucijų rei­tin­gavimo sistema „U-Mul­ti­rank“ yra orientuota į daugiadimensinį aukštosios mokyklos veiklos vertinimą. Šios sistemos tikslas – atskleisti aukštojo mokslo institucijų skirtingumą ir įvairovę. Sistemos vartotojai galės pasirinkti jiems svarbius kriterijus ir susidaryti juos labiausiai dominančių aukštųjų mokyklų reitingą.

Šiais metais buvo reitinguojama daugiau nei 1300 aukštųjų mokyklų iš 90 šalių, daugiau nei 3250 fakultetų ir 10700 studijų programų.

Aukštosios mokyklos veikla vertinama dviejuose lygmenyse – instituciniame ir studijų krypties – pa­gal ro­dik­lius, ku­rie su­gru­puo­ti į pen­kis kri­te­ri­jus – stu­di­jų, moks­li­nių ty­ri­mų, ži­nių per­da­vi­mo, tarp­tau­tiš­ku­mo ir po­vei­kio re­gio­nui. Taip pat atliekama studentų apklausa. Šiais metais buvo vertinama 13 studijų krypčių.

Vilniaus kolegija teikė bendrus duomenis apie instituciją ir informaciją apie chemijos krypties studijas, buvo apklausti Agrotechnologijų fakulteto studentai, studijuojantys pagal chemijos studijų krypties Cheminės analizės studijų programą.

Aukščiausius įvertinimus Vilniaus kolegija gavo pagal poveikio regionui kriterijų, tyrimų srityje labai gerai įvertintas su menu susijusios produkcijos rodiklis, mokymo, mokymosi srityje pasiektas geras rodiklio, atspindinčio studijas nustatytu laiku baigusiųjų skaičių, rezultatas, taip pat aukštai įvertintas institucijos tarptautiškumas pagal užsienio kalba siūlomų programų skaičių.

Išsamią informaciją rasite šiuo adresu:

http://www.umultirank.org/