Vilniaus kolegija sėkmingai dalyvauja edtech projekte

2024-03-07

Vilniaus kolegija (toliau – Kolegija), būdama nacionalinio projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EDTECH“)“ Nr. ŠMSM-V-004-0001, kurį vykdo Nacionalinė švietimo agentūra, partnere, įgyvendino projekto 1.3 veiklą „Skaitmeninių kompetencijų dėstytojams mokymai“. Vadovaujantis šio projekto jungtinės veiklos sutartimi, mokymai buvo organizuojami kaip dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas,  atsižvelgiant į Europos skaitmeninės kompetencijos programą (The European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu). Mokymų metu 27 mokymų dalyviai patobulino skaitmenines kompetencijas. Buvo parengtos 33 skaitmeninės mokymosi priemonės – suskaitmeninti studijų dalykai, moduliai, užduotys lietuvių ir anglų kalbomis (projekto 2.2 veikla).

2024 m. vasario pabaigoje buvo atlikta Kolegijos studentų apklausa apie minėtų skaitmeninių mokymosi priemonių panaudojimą – kokybę naudingumą, patogumą, funkcionalumą ir pan.

Šuo metu dar 15 Kolegijos dėstytojų dalyvauja „EDTECH“ projekte ir iki 2024 m. gegužės vidurio planuoja parengti skaitmenines mokymosi priemones.

Daugiau apie projektą: https://edtech.nsa.smm.lt