Lietuvos regioninės politikos tikslas – sudaryti oraus, aktyvaus, saugaus, sveiko ir patrauklaus gyvenimo ir darbo prielaidas visoje Lietuvoje.

LR vidaus reikalų ministerija atnaujino Vilniaus regiono plėtros tarybos sudėtį. Naująja Tarybos nare tapo Vilniaus kolegijos direktorė Žymantė Jankauskienė.

Regionų plėtros tarybos tvirtina regioninio lygmens plėtros planavimo dokumentus – regionų plėtros planus; vyriausybės nustatyta tvarka atrenka regiono socialinės ir ekonominės plėtros projektus, skirtus šiems planams įgyvendinti, ir teikia dėl jų savo išvadas finansavimą skiriančioms institucijoms; teikia siūlymus Vidaus reikalų ministerijai ir Nacionalinei regioninės politikos tarybai regioninės politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.