Vilniaus kolegija pradeda vykdyti #ErasmusPlius KA2 strateginių partnerysčių projektą Inclusion of Innovative Work-Based-Learning and Business Partnerships in HEI Curricula Development“ (HEIPNET) Nr. 2019-1-LT01-KA203-060514

Projekto tikslas – ugdyti studentų kompetencijas ir įsidarbinimo įgūdžius pritaikant imitacinių įmonių mokymosi darbo aplinkoje metodiką prie aukštųjų mokyklų studijų programų bei stiprinant ryšius su verslo įmonėmis.

2019 m. lapkričio 26-27 dienomis Vilniaus kolegijoje vyko pirmasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas, kurio metu:

  • pristatytas projektas ir svarbiausios veiklos, nustatė pagrindiniai darbo principai;
  • išsamiai aptarti finansiniai ir valdymo klausimai;
  • aptartos imitacinės bendrovės (IB) modelio aukštajame moksle svarbiausios kompetencijos;
  • sukurta pirmojo intelektinio produkto įgyvendinimo struktūra bei sutarta dėl darbų pasiskirstymo.

Daugiau informacijos galima rasti šiuo adresu: www.sl.viko.lt