Vilniaus kolegija, partnerio teise pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas plėtojant kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjas Alytaus regione“ (projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0035), pagal priemonę „ Studijų kokybės gerinimas“.

Projekto partneriai: Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, Vilniaus kolegija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Alytaus kolegija ir Vytauto Didžiojo universitetas.

Projekto tikslas – plėtoti verslumo ir kūrybiškumo gebėjimų ugdymo kokybę aukštosiose mokyklose sudarant sąlygas į studijų procesą įtraukti kūrybines veiklas tarpdisciplininėse komandose, skirtas studentų ir dėstytojų kūrybiškumo ir verslumo kompetencijų ugdymui bei nukreiptas į socialiai atsakingo kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjų Alytaus regione generavimą. Mokymų ciklas yra sudarytas kaip vientisas integralus verslumo, socialinio verslumo ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymo modulis, apjungiantis šiuos komponentus:
• Verslumo, socialinio verslumo ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymą.
• Praktinį patirtinį mokymąsi (learning-by-doing) tarpdisciplininėse įvairių mokyklų dėstytojų ir studentų komandose.
• Realių Alytaus regiono socialinių ir ekonominių problemų sprendimų paiešką bei pristatymą suinteresuotiems vietos savivaldos ir verslo atstovams.

Siekiant sukurti verslui būdingą konkurencinę aplinką, kūrybiniai komandų darbai bus vertinami organizuojant konkursą: pirmame etape išrenkamos septynios perspektyviausios verslo idėjos tolesniam vystymui, antrajame – geriausias socialinio kūrybinių industrijų verslo planas Alytaus regionui.

Numatoma projekto trukmė – 20 mėn. Projekto metu verslumo ugdymo renginiuose iš viso dalyvaus 210 dalyvių.