Vilniaus kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Šalčininkų rajono savivaldybe

2024-04-02

Kovo 27 dieną pasirašyta Vilniaus kolegijos ir Šalčininkų rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartis. Ją pasirašė meras Zdzislav Palevič ir Vilniaus kolegijos direktorė Žymantė Jankauskienė.

Šios sutarties tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus. Siekiant šio tikslo Vilniaus kolegija ir Šalčininkų rajono savivaldybė įsipareigoja keistis informacija apie trūkstamų specialistų poreikį ir jų rengimo aktualumą, taip pat svarbus aktualus kvalifikacijos kėlimo programų, studentų praktikos ir pažintinių ekskursijų organizavimas. Šios sutarties sąlygos naudingos abiem šalims ir užtikrins jaunų žmonių profesinį ugdymą ir reikalingų specialistų rengimą,  o taip pat bendrų renginių ir projektų realizavimą. Vilniaus kolegija atvira ir taikomųjų mokslinių tyrimų ir meno veiklų vykdymui.

Švietimas – viena prioritetinių Šalčininkų rajono savivaldybės veiklos sričių. Svarbus ne tik vaikų ir jaunuolių ugdymas iki brandos egzaminų, tačiau ir tolesnis jų kelias stojant į aukštąsias mokyklas. Gavę brandos atestatus rajono jaunuoliai sėkmingai įstoja ir studijuoja šalyje ir užsienyje. Nepaisant to, kad rajono švietimo įstaigose organizuojama aktyvi karjeros planavimo veikla, Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič įžvelgia ir daugiau profesinio orientavimo ir motyvavimo galimybių.