Vilniaus kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

2022-12-08

Lapkričio 29 d. Vilniaus kolegija kartu su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatomas studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros bei projektinės veiklos plėtojimas, socialinės atsakomybės didinimas, integruotos studijų sistemos kūrimo skatinimas ir pridėtinės vertės kūrimas, vykdant bendras projektines veiklas.

„Pagrindinis sutarties lūkestis, tai galimybė Vilniaus kolegijai ir LR Seimo kanceliarijai dalintis sukaupta patirtimi, plėtojant Kolegijos studentų, dėstytojų bei Seimo kanceliarijos darbuotojų kompetencijas.“ – teigia Vilniaus kolegijos direktorė Žymantė Jankauskienė.

Sutartyje aptariama Vilniaus kolegijos teisė kviesti Seimo kanceliarijos atstovus vadovauti Kolegijos studentų baigiamiesiems darbams ir juos recenzuoti, dalyvauti baigiamųjų darbų gynimo komisijos darbe, kviesti Seimo kanceliarijos atstovus dalyvauti mokslinėse konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose, skaityti pranešimus, susitikti diskusijoms su Kolegijos studentais ir dėstytojais.

Taip pat pasirašiusi sutartį, Vilniaus kolegija, suderinus su Seimo kanceliarija, turi teisę siūlyti Kolegijos studentams atlikti Seimo kanceliarijoje profesinės veiklos praktikas.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija yra biudžetinė valstybės įstaiga, kuri padeda Seimui įgyvendinti jo funkcijas ir užtikrina Seimo veiklą.