VILNIAUS KOLEGIJA KVIEČIA STUDIJUOTI PROGRAMINĖS ĮRANGOS TESTAVIMO TRUMPOSIOSE STUDIJOSE!

2023-07-18

Vilniaus kolegija kviečia rinktis trumpąsias programinės įrangos testavimo studijas! Trumposios pakopos studijos – aukštojo mokslo studijų pakopa profesinei kvalifikacijai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį įgyti. Šiemet studentai priimami į informatikos inžinerijos ir programų sistemų studijų krypčių grupių studijų programas. Iš viso joms skirtos 100 valstybės finansuojamų studijų vietų.

Trumposios pakopos studijas vykdo kolegijos, vadovaudamosi švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamu suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašu. Trumposios pakopos programos apimtis gali būti 90 arba 120 (studijų krypties (krypčių) apraše) nustatytais atvejais) studijų kreditų. Pagal trumpųjų studijų programą numatytai studentų praktikai realioje darbo vietoje, skiriama atitinkamai 30 arba 40 kreditų.

Į aukštosios mokyklos trumposios pakopos studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją, įgytą pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros ketvirtąjį lygį atitinkančią profesinio mokymo programą.

gausite iš trumpųjų studijų?

Trumposios pakopos studijų metu įgyta kvalifikacija suteikia teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas pagal koleginių studijų programas. Šios 1,5-2 metų studijos ypač patrauklios profesinio mokymo įstaigų absolventams, nes jas užbaigus ir vėliau stojant į profesinio bakalauro programas, jose nereikės studijuoti visus 3 metus (dalis studijų dalykų bus įskaityti iš trumposios pakopos studijų). Šios pakopos studijos – tai kelias į aukštąjį mokslą, kuris leidžia rinktis trumpesnes studijas ir greičiau pradėti karjerą.

Stipendijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka trumposios pakopos studentai gali gauti skatinamąsias ir socialines stipendijas.

Daugiau informacijos: https://lamabpo.lt/trumposios-pakopos-studijos/priemimo-galimybes/

Prašymai teikiami: https://bp.lamabpo.lt/tr2023/lama_is_pirmas.pirmas?p_lang=LTU