Vilniaus kolegija – 2024 m. kolegijų studijų krypčių reitingų lyderė! 

2023-12-06

Žurnalas „Reitingai“ paskelbė aukštosiose mokyklose vykdomų studijų krypčių kasmetinį vertinimą. Vilniaus kolegija išlieka lydere tarp Lietuvos kolegijų.

Studijų kryptys buvo vertinamos pagal šiuos kriterijus: darbdavių nuomonė apie alumnus, priimtų studentų skaičius, jų pasirengimas studijoms, absolventų įsidarbinimo rodiklis, vykdomų studijų krypčių ekspertinio vertinimo rezultatai.

Vilniaus kolegijos direktorė dr. Ž. Jankauskienė dėkoja Vilniaus kolegijos bendruomenei už sutelktą ir kryptingą darbą organizuojant ir įgyvendinant studijų procesą. „Kasdienės bendruomenės narių pastangos ir kryptingos veiklos lemia užtikrintą mūsų Kolegijos lyderystę. Iš 27 Kolegijoje vykdomų studijų krypčių net 21 įvertinta aukščiausiais balais. Ypatingai džiugina, kad sėkmingą Kolegijos absolventų įsitraukimą į darbo rinką kasmet patvirtina žurnalo „Reitingai“ atliekamos darbdavių apklausos rezultatai. Ačiū Kolegijos bendruomenei!”

2024 metų VIKO studijų krypčių reitingas:

Aukščiausiais balais (I vieta) įvertintos studijos šiose studijų kryptyse: Medicinos technologijos, Reabilitacija, Slauga ir akušerija, Kosmetologija, Mityba, Chemija, Aplinkos inžinerija, Programų sistemos, Informacijos sistemos, Polimerų ir tekstilės technologijos, Veterinarija, Ekonomika, Socialinis darbas, Vertimas, Finansai, Rinkodara, Vadyba, Verslas, Apskaita, Muzika, Pedagogika (I-II vietos).

II vieta: Komunikacija, Teatras, Elektronikos inžinerija Maisto technologija.

Reitinguojant studijų kryptis, vertinta: darbdavių nuomonė apie alumnus (30 tšk.), 2023 m. priimtų geriausių abiturientų proc. (10 tšk.), 2023 m. priimtųjų į valstybės finansuojamas vietas ir / ar gavusių studijų stipendijas vidutinis balas (5 tšk.), 2023 m. priimtųjų į valstybės nefinansuojamas vietas vidutinis balas (5 tšk.), 2023 m. priimtųjų į valstybės finansuojamas studijų vietas mažiausias balas (10 tšk.), 2023 m. priimtųjų į valstybės nefinansuojamas studijų vietas mažiausias balas (10 tšk.), 2022 m. studijas nutraukusių studentų skaičiaus dalis proc. (15 tšk.), praėjus 12 mėn. po studijų baigimo įsidarbinusių 2022 m. absolventų proc. (15 tšk.).