Lapkričio 15-17 dienomis Vienoje (Austrijos Respublika), Vienos ekonomikos ir verslo universitete vyko 13-asis Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo forumas. Forumą organizavo Europos universitetų asociacija (EUA), Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija (EURASHE), kurios narė yra Vilniaus kolegija, Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacija (ENQA).

Forume pažymėta, kad, nors daugelyje Europos aukštojo mokslo sistemų kokybės užtikrinimas daugiausia buvo skirtas mokymuisi ir mokymui, tačiau aukštųjų mokyklų kokybės užtikrinimo politika ir procesai turi plačiau apimti ir kitas institucijos veiklas: mokslinius tyrimus, valdymą ir administravimą bei paslaugas ir poveikį visuomenei.

Pranešimuose ir diskusijose didelis dėmesys buvo skiriamas aukštųjų mokyklų veiklos savianalizės kultūrai, partnerystei su studentais, studentų grįžtamojo ryšio svarbai, e.mokymosi kokybės užtikrinimui, akademinio sąžiningumo problemų sprendimui.

Forumą apibendrino Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atstovas Dirk Van Damm, kuris pateikė išsamias įžvalgas apie Europos aukštojo mokslo raidos ir darbo rinkos bei visuomenės poreikių sąsajas.

Tarp beveik 500 forumo dalyvių iš viso pasaulio Vilniaus kolegiją atstovavo direktorė dr. Žymantė Jankauskienė ir direktoriaus pavaduotoja studijoms Rita Liepuonienė.

Daigiau informacijos.