Susitikimas su asociacija INFOBALT Elektronikos ir informatikos fakultete

2024-02-08

Vasario 7 d. Elektronikos ir informatikos fakulteto dekanas Vaidas Liubinas, prodekanė Laura Gžegoževskė, programinės įrangos katedros vedėjas Justinas Zailskas ir direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei dr. Nijolė Zinkevičienė susitiko su nacionalinio informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus asociacijos INFOBALT vadovu Simonu Černiausku bei projektų vadovu Andriumi Plečkaičiu.

Susitikimo metu buvo aptariamas Vilniaus kolegijos narystės atnaujinimas INFOBALT asociacijoje plėtojant abipusiai naudingo bendradarbiavimo galimybes.

INFOBALT yra asociacija, stiprinanti Lietuvos skaitmeninių technologijų sektorių ir siekianti kurti geresnę verslo aplinką teikiant pridėtinę vertę asociacijos nariams.

Tikimės tolesnio sėkmingo bendradarbiavimo siekiant aktualių pokyčių įgyvendinimo ateityje!