VIKO dėstytoja  D.Karlaitė išrinkta Klimato pakto ambasadore

2024-01-11

Europos Komisijos Europos klimato politikos generalinis direktoratas išrinko Verslo vadybos fakulteto dėstytoją Dalią Karlaitę Klimato pakto ambasadore vienerių metų kadencijai.

Europos klimato paktas – Europos Komisijos iniciatyva, bendram tikslui susivienijusių žmonių judėjimas, siekiantis imtis veiksmų savo šalyje ir kartu kurti tvaresnę Europą. Klimato pakto ambasadoriai – organizacijų ir asociacijų vadovai, bendruomenių ir neformalių visuomenės grupių lyderiai, miestų ir miestelių merai, parlamentarai, politikos ir nuomonės formuotojai, kultūros, švietimo ir mokslo institucijų atstovai. Šios pareigos suteikia suteikia galimybes dalintis informacija ir gerąja praktika, kartu su Vilniaus kolegijos bendruomene, partneriais ieškoti inovatyvių ir kūrybinių sprendimų kuriant tvarią aplinką ir ekonomiką. 

Klimato pakto ambasadoriai savo pavyzdžiu įkvepia, telkia ir bendradarbiaudami su suinteresuotomis šalimis iš visos Europos ieško inovatyvių, kūrybinių, tarpdisciplininių sprendimų sisteminiams pokyčiams aplinkosaugos ir klimato kaitos srityje.