Pasaulį užklupus COVID-19 pandemijai, daugelis įstaigų sustabdė savo veiklas. Pasaulio bibliotekos (akademinės ir viešosios) taip pat buvo uždarytos fiziniams lankytojams, ne išimtis ir Vilniaus kolegijos biblioteka. Nors nuo 2020 m. kovo 16 d. lankytojai bibliotekos patalpose neaptarnaujami, tačiau jos veikla nesustojo. Įstaiga privalėjo greitai persiorientuoti, perplanuoti veiklas bei pradėti teikti nuotolines, virtualias ir ekstensyvias (be kontakto su lankytojais) paslaugas, žinoma šio proceso metu teko susidurti su įvairiais iššūkiais.

Teko eliminuoti fizinę vartotojų prieigą ir kontaktus,  nebeliko galimybės teikti pagrindinės bibliotekų paslaugos – skolinti knygų studentams ir dėstytojams, nors šiuo laikotarpiu bibliotekos paslaugų poreikis itin išaugo.  Bibliotekos fizinių paslaugų sumažinimas buvo sunkus, bet būtinas sprendimas, norint užtikrinti bibliotekos vartotojų ir darbuotojų saugumą. Vilniaus kolegijos bibliotekos veiklos karantino metu buvo perkeliamos į virtualią erdvę, o darbuotojai ėmė dirbti nuotoliniu būdu, nors perorganizavimo metu ir buvo susiduriama su tinkamų nuotolinio darbo sąlygų bei skaitmeniniu gebėjimų trūkumu.

Bibliotekos uždarymo metu iškilo būtinybė atlikti ir daug techninių veiksmų: pirmiausia, buvo sustabdytas delspinigių skaičiavimas bei pranešimų ir raginimų siuntimas, nustatytas automatinis leidinių pratęsimas. Sustojus spausdintų knygų apyvartai, biblioteka pradėjo dar aktyviau rekomenduoti vartotojams naudoti elektroninius šaltinius: Lietuvos virtualioje bibliotekoje (www.lvb.lt) esantį turinį; Google scholar (mokslinčius) paieškos sistemą; įvairius prenumeruojamus bei atvirosios prieigos elektroninius išteklius.

Buvo peržiūrėti ir atrinkti turimi elektroniniai  ištekliai,  o jų sąrašas papildytas įvairiais naujais atviros prieigos šaltiniais, kolekcijomis ir pan. Peržiūrėtos ir  atrinktos įvairios laikinai (karantino metu) suteiktos prieigos bei vartotojams pasiūlyti aktualiausi, naudingiausi šaltiniai (ProQuest Ebook Central – 150000 pav., Harward Business Review – 600 pav.). Bibliotekos darbuotojai paruošė teminius leidinių sąrašus pagal fakultetų studijų programas, o visi prenumeruojami elektroniniai ištekliai, vartotojų patogumui, buvo sukelti į vieną vietą („Nuotoliniai ištekliai“). Be išteklių prie kurių nuotolinę prieigą jau turėjome: EBSCOhost; KTU ebooks; Digital Theatre+, Naxos music; Passport; Periodiniai leidiniai (The Economist, Harvard Business Review, Financial times, Linux magazine, AdAge, Marketing week, Apskaitos audito ir mokesčių aktualijos, Verslo žinios ir t.t. ),  atsvėrė ir naujos nuotolinės  nuotolinės prieigos prie kurių seniau prisijungti galimybės nebuvo: VGTU ebooks, VDU ebooks, Vitae litera, Emerald Insight, Taylor & Francis Online. Taip pat buvo papildomai nupirkta prieiga prie e. knygų: Vitae litera; Skillsoft – 56 000 e. knygų (ITPro, BusinessPro ir FinancePro kolekcijos).

Šiuo metu vartotojai konsultuojami el. paštu ir telefonu, vykdomos  registracijos į  Proquest (sukurta 422 vartotojai), VGTU ebooks (sukurta 223 vartotojai) bei Skillsoft platformas. Organizuojami nuotoliniai mokymai studentams „Informacijos paieška ir citavimas“, įgūdžiai tobulinami ir mokymasis vyksta  (APA, Refworks, Mendeley) internetiniuose seminaruose bei tęsiama vykdoma atviros ir laikinai atviros prieigos išteklių peržiūra ir atranka.

Nuo balandžio 30 d. biblioteka dalinai atnaujino savo veiklą laikydamasi Vyriausybės nustatytų saugumo reikalavimų: šiuo metu ribojamas skaitytojų aptarnavimas, o leidinių grąžinimas kol kas nevyksta. Knygos skolinamos tik pagal išankstinius užsakymus el. paštu, o atsiimamos tik bibliotekos atsakyme nurodytu laiku (antradieniais ir ketvirtadieniais). Užsakymai priimami nuo balandžio 28 d., o išsami knygų skolinimo tvarka kiekvienam Vilniaus kolegijos bendruomenės nariui yra išsiųsta el. paštu.   Knygų išdavimas organizuojamas lauke arba prie pastato įėjimo durų,  bibliotekos darbuotojai, siekiant išvengti kontakto,  dirba pakaitomis ir    yra aprūpinti apsaugos priemonėmis. Bibliotekos personalas nuoširdžiai dėkoja  Menų ir kūrybinių technologijų fakultetui už pasiūtas apsaugines kaukes.

Informacija apie bibliotekos veiklą yra skelbiama ir nuolat atnaujinama bibliotekos interneto puslapyje (LT, EN), taip pat Facebook ir Instagram paskyrose, o vartotojai  ir toliau informuojami el. paštu.  Dabartinėmis aplinkybėmis ypatingai svarbu visiems kartu tęsti skaitymą, mokymąsi bei tyrimus, tokiu būdu mažinant neigiamą COVID-19 poveikį kultūrai, visuomenei ir ekonomikai.