VI lietuviškų šokių festivalis ,,Raitakojis‘‘

2023-05-05

Sekmadienį , balandžio 30 d. Punsko Lietuvių kultūros namai pirmą kartą pakvietė „Vorutą“ į VI kartą organizuojamą lietuviškų šokių festivalį „Raitakojis“.

Kvietime į festivalį buvo sufomuluota renginio idėja – nepaisant to, jog esame tos pačios motinos – Lietuvos – vaikai, mus skiria tarmiška šneka, tautinis rūbas, šokio ypatumai… Vilniaus kolegijos šokių ir dainų ansamblio ,,Voruta‘‘ tikslas buvo – supažindinti Punsko lietuvių bendruomenę su Lietuvos regionų kultūros turtais.

Renginyje dalyvavo aštuoni kolektyvai, tačiau festivalio organizatorių prašymu šokių ir dainų ansamblis „Voruta“ savo pasirodymu garbingai uždarė festivalį.

Nuotrauka atlikta: Simono Lukoševičiaus. 📸