2015 m. vasario 23 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete Veterinarinės medicinos katedroje lankėsi Vilniaus ,,Minties“ gimnazijos 11-12 klasių moksleiviai, besidomintys gamtos mokslais, kuriuos lydėjo biologijos mokytoja metodininkė Virginija Spundzevičienė.

Moksleiviai, atlikdami praktinį darbą, gilino savo žinias gyvūnų anatomijos ir fiziologijos srityje, iš arčiau susipažino su veterinarijos felčerio ir gydytojo specialybe, turėjo galimybę patys pabandyti preparuoti gyvūną, stebėti VŠĮ Vilniaus kolegijos Buivydiškių veterinarijos klinikos gydytojų ir felčerių darbą.

Veterinarinės medicinos katedros vedėja Virginija Jarulė išsamiai supažindino moksleivius su veterinarijos studijų programa, nurodė studijuojamus modulius, pristatė praktikas, kurias atlieka studentai, taip pat aptarė karjeros galimybes.

Moksleiviai labai susidomėjo įvykusiais praktiniais užsiėmimais. Susitikimo metu buvo aptartos tolimesnės Veterinarinės medicinos katedros ir Vilniaus ,,Minties“ gimnazijos bendradarbiavimo galimybės siekiant keistis naujausiomis mokslo žiniomis biologijos srityje vedant bendrus užsiėmimus, atliekant laboratorinius ir tiriamuosius darbus, organizuojant konferencijas.

Veterinarinės medicinos katedros vedėja
Virginija Jarulė