Praėjusią savaitę Verslo vadybos fakulteto Verslo inovacijų katedra sukvietė verslo ir mokslo atstovus į apskritojo stalo diskusiją „Mokslo ir verslo bendradarbiavimas, kuriant ir įgyvendinant inovacijas“. Renginyje dalyvavo asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ vadovas Arminas Varanauskas, UAB „Rem Logistics“ valdybos narys Renatas Šimukonis, Visorių informacinių technologijų parko projektų vadovas Edgaras Kriukonis, VšĮ Studijų užsienyje informacijos centro vadovė Žaneta Savickienė bei Verslo inovacijų katedros atstovai.

Diskusijos metu pastebėta, kad efektyviam mokslo ir verslo bendradarbiavimui kuriant ir įgyvendinant inovacijas, dažnai koją pakiša paprasčiausias nesusikalbėjimas tarp verslo ir mokslo atstovų: verslui būdingas pragmatiškumas ir orientacija į kasdienių problemų sprendimą, o mokslo atstovai neretai atitrūksta nuo praktikos, orientuojasi į teorinius dalykus.

Sąlyčio taškų beieškant, atskleistos Vilniaus kolegijos bendradarbiavimo su verslo struktūromis praktikos, taip pat Verslo vadybos fakultetui būdingos pastangos skatinti studentų kūrybiškumą ir inovatyvumą. Diskutuota apie tai, kokiais būdais galima būtų paskatinti bendradarbiavimą tarp mokslo ir verslo, dalintasi gerosios praktikos pavyzdžiais.