2016 m. kovo 1 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete Verslo praktinio mokymo firmoje „VIKO Drauda“ Vilniaus Radvilų gimnazijos II klasės mokiniai atliko vienos dienos profesinio veiklinimo praktiką. Šios praktikos metu mokiniai tapo draudimo įmonės darbuotojais ir atlikdami įvairias užduotis ugdė verslumo įgūdžius, susipažino su Verslo praktinio mokymo firmos „VIKO Drauda“ veikla bei Ekonomikos fakulteto studijų programomis.

Diena penkiems gimnazistams neprailgo, nes buvo paruoštas platus užduočių spektras (parengė Ekonomikos fakulteto prodekanė, Draudimo katedros lektorė Nijolė Kašėtienė, „VIKO Drauda“ vadovė Jolita Naujalienė ir Draudimo katedros lektorė Irena Pažėrienė). Mokiniams teko padirbėti personalo, pardavimų, marketingo bei apskaitos padaliniuose. Užduočių ir darbų nuveikta daug: parengtos darbo sutartys, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, apskaičiuoti darbo užmokesčiai bei suplanuotas įmonės biudžetas. Visi gimnazistai ne tik susipažino su draudimo produktais, bet ir parengė kelionių draudimo polisus Informacinėje sistemoje DIS.

Profesinio veiklinimo praktikos metu sukeltą nuovargį gimnazistams padėjo įveikti „VIKO Drauda“ komandos paruoštos vaišės bei įdomūs pristatymai apie draudimo verslą pertraukėlių metu.

Dėkojame mokiniams už aktyvų dalyvavimą diskusijose, komandinėse užduotyse ir visos praktikos metu palaikytą puikią nuotaiką. „VIKO Drauda“ komandos vardu linkime Jums sėkmės!

Jolita Naujalienė, VPMF „VIKO Drauda“ vadovė

20160301_120326 (1)