Užsienio kalbų centro dėstytojų taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatai pristatyti tarptautinėje konferencijoje

2022-11-29

Š. m. lapkričio 25 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete vyko nehumanitarinio profilio aukštųjų mokyklų kalbų dėstytojų tarptautinė konferencija „Kalbų studijos specializuotame universitete`22“.  Šią, kas antrus metus vykstančią konferenciją, organizuoja LSMU Medicinos fakulteto Kalbų ir edukacijos katedra kartu su Westminsterio tarptautinio universiteto Vadybos ir marketingo katedra (Taškentas, Uzbekija), Masaryko universiteto Medicinos fakulteto Kalbų centru (Brno, Čekijos Respublika) ir Vilniaus Kolegijos Užsienio kalbų centru.

Ilgametę tradiciją puoselėjanti tarptautinė konferencija suburia aukštųjų mokyklų lietuvių kalbos ir užsienio kalbų dėstytojus, tyrėjus, kalbų mokymo ekspertus, kalbų centrų ir katedrų vedėjus, aukštųjų mokyklų vadovus diskusijai, paremtai tyrimais ir praktine patirtimi apie lietuvių kalbos ir profesinės užsienio kalbos mokymo ir mokymosi ypatumus dirbant su gimtakalbiais bei skirtingų kultūrų studentais, apie informacinių technologijų taikymo galimybes kalbų studijose ir kitokių mokymosi formų paieškas, o taip pat kalbų studijų organizavimo kultūrą aukštosiose mokyklose.

Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro dėstytojai, tyrėjai: Violeta Žemaitienė, Ingrida Galkauskienė, Halina Klupšienė ir Vytenis Končius pasidalino atliktų tyrimų rezultatais su konferencijos dalyviais ir kolegomis savo pristatytuose pranešimuose: „Daugiakalbės aplinkos poveikis: studentų užsienio kalbų mokymui(si): Vilniaus kolegijos studentų atvejo analizė“ (Ingrida Galkauskienė, Halina Klupšienė, Violeta Žemaitienė, Jūratė Patackaitė); „Anglų kalbos dėstymo ypatumai studentams iš Europos ir Azijos šalių“  (Vytenis Končius), „Lietuvių kalbos ir kultūros kursai ukrainiečiams: naujos patirtys, iššūkiai ir galimybės“ (Ingrida Galkauskienė, Violeta Žemaitienė, Jūratė Patackaitė). O su UKC tyrėjų įžvalgomis bei pasiūlymais bus galima dar susipažinti ir konferencijos straipsnių elektoriniame rinkinyje. Užsienio kalbų centro informacija.