2015 m. spalio 27 – 28 dienomis  projekto ,,Probleminio mokymosi strategijos pritaikymas rengiant veterinarijos felčerius” partneriai iš Lietuvos, Italijos, Bulgarijos ir Rumunijos dalyvavo trečiajame projekto susitikime Timisuaroje, Rumunijoje.

Trečiojo susitikimo projekte metu partneriai pristatė probleminio mokymosi metodinių instrumentų – probleminio mokymo fasilitatoriaus ir studentų gido, probleminių situacijų – projektus, aptarė metodinių leidinių struktūrą, jų panaudojimo galimybes ir iššūkius edukacinėje praktikoje. Susitikimo metu buvo išryškinti aktualūs probleminio mokymosi metodinių leidinių panaudojimo akcentai, kurie leis geriau pritaikyti probleminio mokymosi strategiją rengiant veterinarijos felčerius.  Daug dėmesio skirta veterinarijos felčerių probleminių situacijų dizaino kūrimui ir aptarimui siekiant geriau atskirti Veterinarijos daktaro ir Veterinarijos felčerių veiklos sritis, kompetencijas ir problemas.

Projekto partnerių trečiojo susitikimo rezultatai: aptarti metodinių dokumentų dabartiniai privalumai  ir trūkumai, numatytas probleminio mokymosi metodinių instrumentų išbandymo edukacinėje praktikoje veiksmų planas, aptartos projekto sklaidos ir valorizacijos strategijos ir įgyvendinimo planai.

Šio projekto tikslas – pritaikyti probleminio mokymosi metodiką Veterinarijos studijų programoje rengiant Veterinarijos felčerius. Projekte numatyta sukurti specialius metodinius instrumentus (Fasilitatoriaus, studentų gidus ir problemines situacijas), kurios palengvintų probleminio mokymosi strategijos taikymą edukacinėje praktikoje rengiant Veterinarijos felčerius.

Projektą koordinuoja Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas. Projekto partneriai: Banat Žemės ūkio ir veterinarijos universitetas (Rumunija), Abivet veterinarijos centras (Italija), Europos kokybės centras (Bulgarija).

Projektas finansuojamas ,,Erasmus+“, Strateginių partnerysčių programos (K2), (2014-2016); Projekto numeris: 2014-1-LT01-KA202-000541; Projekto internetinis puslapis: http://www.vet-pbl.eu/

Projektų vadovas Mikas Balkevičius