2019 m. lapkričio 7–8 dienomis vyko Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų bei Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų fondų įsivertinimo renginys. Jaunimo mainų metinio įvertinimo renginys buvo skirtas pasidalyti pasiektais rezultatais ir apsvarstyti tolesnio bendradarbiavimo galimybes, taip pat suteikti grįžtamąjį ryšį finansavimo konkursų organizatoriams, siekiant tobulinti jaunimo mainų finansavimo mechanizmą bei pasirengti 2020 m. veikloms. Renginyje Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetui atstovavo projektų vadovė Daiva Kelpšaitė. 2019 m. lapkričio 7 d. LR Vyriausybėje gausiai susirinkusiai jaunimo ir jų atstovų auditorijai, Jaunimo mainų fondo komitetui bei Vyriausybės kanclerio pirmajam pavaduotojui Deividui Matulioniui  D. Kelpšaitė pristatė Vilniaus kolegijos įgyvendintą projektą „Pasidalinimas geraisiais socialinio verslumo pavyzdžiais“.

Esame dėkingi Jaunimo reikalų departamentui už nuoširdų bendradarbiavimą ir galimybę tobulėti, rengiant jaunimo projektus. Tikimės,  idėjos ir projektas, įgyvendintas su Lenkijos jaunimu, padės tiesti tiltus ateities planams ir toliau dirbti kartu!

Ekonomikos fakulteto projektų vadovė Daiva Kelpšaitė