Tarptautinės organizacijos „European transcultural nursing association“ (ETNA) tinklalapyje paskelbtas informacinis pranešimas apie 2013/2014 m. m. nuotoliniu  būdu vykusį teorinį praktinį seminarą tarp Vilniaus kolegijos studijų programos „Ergoterapija“ studentų ir Howest University of Applied Sciences (Belgija) Slaugos studijų programos studentų (susipažinti galima adresu: http://europeantransculturalnurses.eu/wp-content/uploads/2015/07/ETNA-BULLETIN-No-7-February-20161.pdf). Šios pilotinės studijos rezultatus išanalizavo bei straipsnį parašė Jurgita Tuitaitė (Vilniaus kolegija) ir Wourter Decock (Howest University of Applied Sciences).  Jie teigia, kad mokymo procese labai svarbus yra tarpdiscipliniškumas bei tarpkultūrinių skirtumų pažinimas mokslu grįstos praktikos kontekste. Nuotolinis prisijungimas – tik vienas iš būdų, leidžiantis studentams susipažinti su kitos šalies moksliniais darbais bei diskutuoti pasirinktomis temomis. Studentai šiam prisijungimui ruošėsi savo šalyje, mokėsi formuluoti tyrimo klausimus, ieškoti ir analizuoti mokslinius literatūros šaltinius bei pristatyti surinktą informaciją kitos šalies studentams. Kiekvienos šalies studentai ir dėstytojai pristatė skirtingas patirtis. Nuotolinio prisijungimo rezultatai tiesiogiai priklauso nuo studentų ir dėstytojų tikslų bei uždavinių. Mokymo procese naudojant skirtingas mokymosi aplinkas galima pasiekti geresnių rezultatų, negu mokantis įprastinėje aplinkoje. Remiantis šios nuotolinės pilotinės studijų rezultatais nuspręsta ir toliau tęsti bendradarbiavimą ir organizuoti nuotolinius teorinius praktinius mokymus 2015/2016 m.

 

Jurgita Tuitaitė,
SPF Reabilitacijos katedros lektorė