Tarptautinio projekto dalyvių nuotolinis susitikimas

2021-07-08

2021 m. birželio 29 d. įvyko tarptautinio projekto „Economics of Sustainability“ dalyvių nuotolinis susitikimas. Šį kartą, projekto susitikimo pagrindiniai organizatoriai buvo Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytojai: dr. Dainora Gedvilaitė, Jovita Leščiuvienė, dr. Neringa Slavinskaitė ir dr. Tadas Gudaitis. Esminis susitikimo klausimas buvo skirtas – parengtos studijų dalyko metodinės medžiagos recenzavimo ir leidybos klausimų aptarimui. Numatytos ir kito susitikimo, įvyksiančio rugsėjo mėn., gairės bei reikalingų atlikti darbų planas. Įgyvendinant vieną iš projekto veiklų, daug diskutuota apie studentų įtraukimo į projekto veiklą galimybes ir užduočių turinį.

Daugiau informacijos apie projekto eigą, naudą ir būsimus rezultatus galima rasti https://econosteam.eu/new-posts/no.