Narystė

EURASHE – Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija, įkurta 1990 m. EURASHE nariai yra aukštųjų mokyklų, profesinio mokymo universitetų ir kolegijų asociacijos bei atskiros institucijos. Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas ilgą laiką buvo EURASHE vice-prezidentas, o šiuo metu yra Vykdomosios tarybos narys. 2014 m. gruodžio pradžioje Kolegijoje vyko EURASHE valdybos posėdis bei šios organizacijos seminaras „Kokybės užtikrinimas aukštajame moksle. Praktinis požiūris“.

www.eurashe.be

SPACE – Europos aukštųjų verslo mokyklų asociacija, vienijanti 62 aukštąsias mokyklas, atstovaujančias 30 šalių ne tik Europoje, bet ir kituose pasaulio regionuose. Vilniaus kolegija yra SPACE asociacijos narė nuo 2002 m. pavasario – tai pirmoji Vidurio ir Rytų Europos aukštoji mokykla, tapusi šios asociacijos nare. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė dvi kadencijas buvo šios asociacijos prezidentė. Užsienio kalbų katedros lektorė Nida Mačerauskienė yra SPACE Turizmo ir svetingumo komiteto narė. EKF lektorė Danguolė Ignatavičiūtė, SPACE Euro kalbų komiteto IT specialistė, dalyvauja SPACE kalbų sekcijos darbe: rengia informacinių technologijų dalies užduotis DATO egzaminui visoms SPACE asociacijos institucijoms, vertina egzamino darbus.

http://www.space-eu.info

ENPHE – Europos kineziterapijos tinklas aukštajame moksle buvo įkurtas 1995 m. Šiuo metu vienijantis virš 130 Europos aukštųjų mokyklų, rengiančių kineziterapijos specialistus iš beveik 30 šalių. Vilniaus kolegija įstojo į šią asociaciją 2002 m. ir tapo aukštąją mokykla, atstovaujančia Lietuvos aukštojo koleginio mokslo sektorių šioje organizacijoje. Sveikatos priežiūros fakulteto Reabilitacijos katedros vedėja Milda Žukauskienė yra ENPHE koordinatorė Lietuvai.

http://enphe.org

UASNET – taikomųjų mokslų universitetų tinklas, kurio narys yra Lietuvos kolegijų direktorių konferencija. Tinkle dalyvauja nacionalinės taikomųjų mokslų universitetų asociacijos iš Nyderlandų, Danijos, Estijos, Lietuvos, Prancūzijos, Airijos, Austrijos, Portugalijos, Suomijos, Šveicarijos, Vokietijos.

http://www.uasnet.eu

CDIO – inovatyvi aukštojo mokslo studijų būsimiesiems inžinieriams sistema. CDIO yra studijų modelis, adaptuotas pažangiausių aukštojo mokslo institucijų, rengiančių inžinierius Europoje, Azijoje, JAV, Kanadoje ir Naujojoje Zelandijoje. CDIO standartas – puiki galimybė nuolat tobulinti studijų programas, taikant pažangius studijų metodus. Į šios organizacijos veiklą įsijungė Elektronikos ir informatikos fakultetas.

http://www.cdio.org

COMENIUS asociacija – tai tarptautinis pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų tinklas. Asociacijos tikslas – plėtoti tarpkultūrines esamų ir būsimų pedagogų kompetencijas, skatinti pedagogų atvirumą pasauliui, naujovėms, mokantis vertinti skirtybes ir kurti įrankius, padėsiančius geriau suprasti kitas kultūras. Buvimas asociacijoje padeda užmegzti daugybę kontaktų su kolegomis visoje Europoje, mokytis vieniems iš kitų ir dalintis patirtimi, dalyvauti tarpkultūriniuose projektuose ir Europos švietimo programose. Vilniaus kolegija, atstovaujama Pedagogikos fakulteto, į Comenius asociacijos (Comenius Association) veiklą įsijungė nuo 2012 m. gegužės mėn.

http://www.associationcomenius.org

ELIA – Europos meno institutų lyga yra tinklinė organizacija, jungianti menų studijas organizuojančias aukštąsias mokyklas. ELIA tinklas šiuo metu jungia daugiau nei 300 narių 47 šalyse. ELIA tinkle dalyvauja Kolegijos Menų ir technologijų fakultetas.

http://www.elia-artschools.org

VETNNET tinklui priklauso dauguma senųjų Europos Sąjungos šalių, taip pat ir JAV. Iš Rytų Europos šalių Lietuva pirmoji įstojo į Vetnnet. Šios organizacijos tikslas – užtikrinti gyvūnų sveikatą ir gerovę, tobulinant veterinarijos slaugytojų profesinius įgūdžius. Tapus šios organizacijos nariais atsirado naujos galimybės dalintis patirtimi su kitomis ES valstybėmis, kelti kvalifikaciją, įdiegti bendrą egzaminavimo sistemą. Vilniaus kolegija, atstovaujama Agrotechnologijų fakulteto, VETNNET nare tapo 2012 m. spalio mėnesį.

http://www.vetnnet.com/

ECLAS

Europos kraštovaizdžio architektūros mokyklų taryba ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools) vienija kraštovaizdžio architektūros aukštąsias mokyklas. Tarybos tikslai: stiprinti tarptautinius ryšius tarp Europos kraštovaizdžio akademinės bendruomenės narių, atstovauti šios bendruomenės interesus platesniame Europos socialiniame ir kultūriniame kontekste, lengvinti keitimąsi informacija kraštovaizdžio architektūros srityje, patirtimi ir idėjomis Europos lygmeniu, skatinti diskusijas ir bendradarbiavimą tarp Europos kraštovaizdžio architektūros mokyklų, organizuoti tarptautinius susitikimus, konferencijas, studijų programų tobulinimą ir kt. Vilniaus kolegija, atstovaujama Agrotechnologijų fakulteto, ECLAS nare tapo 2017 m. sausio mėnesį.

http://www.eclas.org/