Erasmus+ studijos

Studente! Kviečiame Tave dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo studijoms programoje!
Kviečiame Vilniaus kolegijos studentus dalyvauti ERASMUS+ studentų mainų konkurse, kurio nugalėtojai turės galimybę studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose.

Kvietimas
Kas gali dalyvauti?
Kur galiu vykti?
Paraiška
Konkursas
Pagrindiniai atrankos kriterijai
Laimėjusiems konkursą
Dokumentai ir užduotys iki išvykstant
Stipendijų dydžiai
Dokumentai Erasmus+ studijų metu
Atsiskaitymas grįžus
Papildoma informacija
Kontaktai

Kvietimas

ERASMUS+ STUDIJŲ KONKURSAI STUDIJOMS VYKSTA:

Rudens semestro studijoms
Vasario 1 d. – vasario 28 d. visiems fakultetams

Pavasario semestro studijoms
rugsėjo 1 d. – rugsėjo 23 d. SPF
rugsėjo 1 d. – rugsėjo 30 d. EIF, EKF, VVF, ATF, PDF, MTF;

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti visi 2-4 kursų studentai.
Studijos užsienio institucijoje pagal Erasmus+ programą gali trukti nuo 3 iki 12 mėn. Šį laikotarpį galima skaidyti į atskiras dalis, trumpiausia kurių turi būti 3 mėn.

Studente, ši galimybė – Tau, jei:

Kur galiu vykti?

Sutarčių sąrašas studentų mobilumui studijoms

Mišrus mobilumas

Yra galimybė derinti virtualias ir fizines studijas. Minimali fizinio mobilumo trukmė studijoms turėtų būti ne trumpesnė nei 3 mėn.

Planuojant mišrų mobilumą raginama pradėti nuo virtualaus mobilumo, kuris būtų derinamas su fiziniu mobilumu užsienyje. Stipendija gali būti skiriama tik už fizinio mobilumo laikotarpį. Virtualaus mobilumo laikotarpiu stipendija neskiriama, išskyrus tuos atvejus, kai studentas išvyksta į Priimančios institucijos šalį ir dalyvauja studijų procese virtualiu būdu.

Paraiška

Jei pageidauji dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo studijoms konkurse, prašome užpildyti Erasmus paraišką.

Atkreipiame dėmesį, jog paraiškos priimamos iki paskutinės paraiškų teikimo dienos, 24 val. Paraiškas pildyti galite tik prisijungę prie VIKO el. pašto.

Konkursas

Studentų atranka vyksta fakultetuose, ją vykdo fakultetų dekanų įsakymais sudarytos Erasmus+ programos studentų atrankos komisijos. Atrankos vyksta per savaitę po konkurso pabaigos. Studentai gali būti kviečiami į pokalbius su atrankos komisija – sekite informaciją!

Pagrindiniai atrankos kriterijai

Atrankos komisijų posėdžių metu sudaromos studentų, pageidaujančių dalyvauti mobilume, konkursinės eilės. Konkurso rezultatai skelbiami viešai.

Laimėjusiems konkursą

Laimėjus Erasmus+ mobilumo studijoms konkursą, Tau reikės pasiruošti studijoms – susitvarkyti reikalingus dokumentus bei pasirašyti finansavimo sutartį. Apie visa tai atrinktus studentus detaliai informuoja Erasmus+ studentų mobilumo koordinatorė – Vilma Kardauskė, el. p. v.kardauske@viko.lt bei erasmus@viko.lt ir sek informaciją!

Dokumentai ir užduotys iki išvykstant

Stipendijų dydžiai

Priimančioji šalis STUDIJŲ MOBILUMUI
Suma per mėnesį, EUR
1 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra didžiausios

Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija 520
2 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos vidutinės

Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija 470
3 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos mažiausios

Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Serbija, Turkija, Vengrija 420

 Papildoma parama:

Erasmus+ studijų stipendijos dydis apskaičiuojamas, padauginus mėnesių skaičių iš fiksuotos mėnesinės sumos, kuri priskirta atitinkamoje priimančiojoje šalyje. Kai studijų periodą sudaro nepilni mėnesiai, stipendijos dydis yra apskaičiuojamas, padauginus nepilno mėnesio dienų skaičių iš 1/30 fiksuotos sumos per mėnesį.
Erasmus+ stipendija studentui mokama 2 kartus:

Dokumentai Erasmus+ studijų metu

Jeigu Erasmus+ studijų metu tenka norite keisti studijų sutartį (t. y. suderintus dalykus), būtina apie tai informuoti Tarptautinių ryšių skyrių. Gavus leidimą keisti studijų sutartį, reikia pasiruošti

Atsiskaitymas grįžus

Grįžus po Erasmus+ studijų užsienyje, Tarptautinių ryšių skyriui reikia pateikti:

O taip pat:

Papildoma informacija

Dėl papildomos informacijos apie ERASMUS+ studentų mainų programą kreipkitės į Tarptautinių ryšių skyrių.

Kontaktai:

Tarptautinių ryšių ir projektų tarnyba, Vilniaus kolegijos centriniai rūmai, Saltoniškių g. 58, Vilnius, 115 kab.
Mob. tel. +370 615 80632

Studentus konsultuoja: Vilma Kardauskė, el. p. v.kardauske@viko.lt  bei erasmus@viko.lt

Iki susitikimo!