Erasmus+ studijos

Studente! Kviečiame Tave dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo studijoms programoje!
Kviečiame Vilniaus kolegijos studentus dalyvauti ERASMUS+ studentų mainų konkurse, kurio nugalėtojai turės galimybę studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose.

Kvietimas
Kas gali dalyvauti?
Kur galiu vykti?
Paraiška
Konkursas
Pagrindiniai atrankos kriterijai
Laimėjusiems konkursą
Dokumentai ir užduotys iki išvykstant
Stipendijų dydžiai
Dokumentai Erasmus+ studijų metu
Atsiskaitymas grįžus
Papildoma informacija
Kontaktai

Kvietimas

ERASMUS+ STUDIJŲ KONKURSAI STUDIJOMS VYKSTA:

 • Rudens semestro studijoms – nuo vasario 1 d. iki vasario 28 d. imtinai.
 • Pavasario semestro studijoms – nuo rugsėjo 1 d. iki:
 1. rugsėjo 23 d. (imtinai) Sveikatos priežiūros fakulteto studentams,
 2. rugsėjo 30 d. (imtinai) visų kitų fakultetų (EIF, EKF,VVF, ATF, PDF, MTF) studentams.

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti visi 2-4 kursų studentai.
Studijos užsienio institucijoje pagal Erasmus+ programą gali trukti nuo 3 iki 12 mėn. Šį laikotarpį galima skaidyti į atskiras dalis, trumpiausia kurių turi būti 3 mėn.

Studente, ši galimybė – Tau, jei:

 • esi pažangus,
 • nori įgyti tarptautinės patirties,
 • išmokti naujų dalykų,
 • mokytis naujai ir kitaip,
 • patobulinti užsienio kalbos įgūdžius,
 • pažinti naujas šalis ir kultūras,
 • susirasti draugų iš viso pasaulio!

Kur galiu vykti?

2017-2018 m. m. sutarčių sąrašas studentų mobilumui studijomspdf

Paraiška

Jei pageidauji dalyvauti Erasmus+ studentų mobilumo studijoms konkurse, Tarptautinių ryšių skyriui (Saltoniškių g. 58, 115 kab.) turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Registracijos anketą
 • CV lietuvių ir užsienio kalbomis (LT EN );
 • Motyvacinį laišką (užsienio kalba);
 • Studento pažymėjimo kopiją;
 • Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

Konkursas

Studentų atranka vyksta fakultetuose, ją vykdo fakultetų dekanų įsakymais sudarytos Erasmus+ programos studentų atrankos komisijos. Atrankos vyksta per savaitę po konkurso pabaigos. Studentai gali būti kviečiami į pokalbius su atrankos komisija – sekite informaciją!

Pagrindiniai atrankos kriterijai

 • Ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai;
 • Užsienio kalbos žinios;
 • Priimančios institucijos pasiūlyta studijų programa;
 • Motyvacija studijuoti užsienyje;
 • Dalyvavimas Kolegijos mentorystės veiklose;
 • Sugebėjimas spręsti kylančias problemas.

Atrankos komisijų posėdžių metu sudaromos studentų, pageidaujančių dalyvauti mobilume, konkursinės eilės. Konkurso rezultatai skelbiami viešai.

Studentai, atrinkti 2017-2018 m. m. rudens semestro Erasmus+ studijoms

Laimėjusiems konkursą

Laimėjus Erasmus+ mobilumo studijoms konkursą, Tau reikės pasiruošti studijoms – susitvarkyti reikalingus dokumentus bei pasirašyti finansavimo sutartį. Apie visa tai atrinktus studentus detaliai informuoja Erasmus+ studentų mobilumo koordinatorė – Kristina Plaktonytė-Gromovienė, el. p. k.plaktonyte@viko.lt ir sek informaciją!

Dokumentai ir užduotys iki išvykstant

 • Paraiška užsienio aukštajai mokyklai – formos reikia ieškoti tos mokyklos interneto svetainėje;
 • Studijų sutartis   – ją pasirašo studentas, Vilniaus kolegijos ir užsienio aukštosios mokyklos įgalioti asmenys. Patarimai, kaip pildyti studijų sutartį ;
 • Kvietimo laiško kopija iš užsienio aukštosios mokyklos;
 • Europos sveikatos draudimo kortelės kopija – studentams vykstantiems į Europos Sąjungos šalis. Studentams, vykstantiems kitas (ne į Europos Sąjungos) šalis, privalomas privatus draudimas;
 • Kalbinio pasirengimo testas – prisijungimo informacija bus atsiųsta pasirengimo studijoms eigoje. Daugiau apie kalbinio pasirengimo testą:http://erasmusplusols.eu/assessment-test/
 • Finansinė sutartis studijoms  – ją ruošia Tarptautinių ryšių skyrius ir pakvies pasirašyti, kuomet bus atlikti kiti pasirengimo darbai.

Stipendijų dydžiai

Priimančioji šalis STUDIJŲ MOBILUMUI
Suma per mėnesį, EUR
1 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra didesnės

Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 500
2 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra vidutinės

Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija 400
3 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra mažesnės

Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija 300

 Papildoma parama:

 • Studentams iš socialiai remtinų grupių skiriama papildoma 200 EUR/mėn. suma pragyvenimo išlaidoms.
 • Studentai, turintys specialiųjų poreikių (liga/negalia), gali kreiptis dėl papildomos paramos. Kreiptis reikia tiesiogiai į Švietimo mainų paramos fondą ir užpildyti reikalaujamus dokumentus.

Erasmus+ studijų stipendijos dydis apskaičiuojamas, padauginus mėnesių skaičių iš fiksuotos mėnesinės sumos, kuri priskirta atitinkamoje priimančiojoje šalyje. Kai studijų periodą sudaro nepilni mėnesiai, stipendijos dydis yra apskaičiuojamas, padauginus nepilno mėnesio dienų skaičių iš 1/30 fiksuotos sumos per mėnesį.
Erasmus+ stipendija studentui mokama 2 kartus:

 • 80% stipendijos sumos išmokama Erasmus+ studijų pradžioje arba likus savaitei iki Erasmus+ studijų pradžios;
 • 20% stipendijos sumos išmokama po atsiskaitymo už Erasmus+ studijas/grįžus iš užsienio institucijos.

Dokumentai Erasmus+ studijų metu

Jeigu Erasmus+ studijų metu tenka norite keisti studijų sutartį (t. y. suderintus dalykus), būtina apie tai informuoti Tarptautinių ryšių skyrių. Gavus leidimą keisti studijų sutartį, reikia pasiruošti

Atsiskaitymas grįžus

Grįžus po Erasmus+ studijų užsienyje, Tarptautinių ryšių skyriui reikia pateikti:

 • Akademinę pažymą  (studijų sutarties„After Mobility“ sekcija) – dokumentą, įrodantį akademinius pasiekimus;
 • Pažymą  (Certificate) – dokumentą, įrodantį faktines studijų mobilumo pradžios ir pabaigos datas;

O taip pat:

 • Užpildyti ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey). Anketą reikia užpildyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai gaunate kvietimą ir nuorodą;
 • Atlikti OLS kalbos vertinimo testą internetu mobilumo laikotarpio pabaigoje.

Papildoma informacija

Dėl papildomos informacijos apie ERASMUS+ studentų mainų programą kreipkitės į Tarptautinių ryšių skyrių.

Kontaktai:

Tarptautinių ryšių skyrius, Vilniaus kolegijos centriniai rūmai, Saltoniškių g. 58, Vilnius, 115 kab.
Tel. 8 5 219 1601

Studentų priėmimo ir konsultavimo valandos: I-IV: 13.00-16.00; V: 13.00-15.00

Studentus konsultuoja: Kristina Plaktonytė-Gromovienė, el. p. k.plaktonyte@viko.lt , erasmus@viko.lt .
Iki susitikimo!