Tarptautiniai ryšiai

TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIUS

 

Vilniaus kolegijos tarptautinių ryšių skyrius yra Vilniaus kolegijos padalinys. Jo tikslas – koordinuoti Vilniaus kolegijos tarptautinius ryšius, informuoti jos darbuotojus bei studentus apie užsienio partnerius, skleisti informaciją apie Vilniaus kolegiją.

Vilniaus kolegija dalyvauja Erasmus+ ir kitose tarptautinėse programose.

Dalyvavimas tarptautinėse programose padeda integruotis į Europos aukštojo mokslo plėtotės procesus. Projektų vykdymo metu vyksta dėstytojų ir studentų mainai, atnaujinamos studijų programos, moduliai, įkuriamos naujos modernios laboratorijos, modernizuojama senoji įranga, įsigyjamos naujos informacinės technologijos.

Vilniaus kolegija bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis, asociacijomis, darbdaviais studijų programų rengimo, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo, taikomųjų tyrimų, studentų įdarbinimo, renginių rėmimo, suaugusiųjų mokymo, dalyvavimo tarptautiniuose projektuose klausimais.