Raginame studentus teikti paraiškas tarptautinėms praktikoms lituanistinėse mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose ne ES šalyse.

Daugiau informacijos apie praktikas.