2017 m. spalio 16-18 dienomis Gento universitete, Belgijoje vyko tarptautinė konferencija Intelligent Textiles and Mass Customization ITMC2017, kurioje dalyvavo skirtingų mokslo sričių tyrėjai ir išradėjai bei įvairių pramonės šakų praktikai, savo kasdieninėje veikloje tiesiogiai susiję su tekstilės ir aprangos industrijomis. Tarpdiscipliniškumas yra esminė prielaida siekiant reikšmingai padidinti tekstilės medžiagų bei gaminių iš jų potencialą ir plėtrą. Konferencijos tikslas – inicijuoti vaisingą sąveiką tarp kūrėjų, gamintojų, tiekėjų ir galutinių vartotojų. Paskutinė konferencijos diena buvo skirta elektroninės tekstilės ir išmaniųjų gaminių iš jos prototipų parodai Smart Textiles Salon. Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Mados dizaino katedros dėstytoja dr. Eugenija Strazdienė savo tyrimų grupės rezultatus pristatė pranešime “Virtualization and Mass Customization of Safe Work Wear”. Tyrimų rezultatai gauti vykdant  2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg Baltic Sea Region programos finansuojamą projektą #R006 “Smart and Safe Work Wear Clothing”.