Šių metų lapkričio 8 dieną Mados dizaino katedros profesorė dr. Eugenija Strazdienė buvo pakviesta recenzuoti Rygos technikos universiteto Medžiagų mokslo ir taikomosios chemijos fakulteto doktorantės Galinos Terleckos disertacinį darbą „Integration of Human Motion Energy Converter into Clothing“ (Žmogaus judesio energijos keitiklio integravimas aprangoje) ir sudalyvauti šio darbo gynimo taryboje. Šiais laikais naudojama galybė elektronikos prietaisų, kurių baterijos turi būti periodiškai įkraunamos. Doktorantė pasiūlė kitokį šios problemos sprendimo būdą – baterijas pakeisti lengvais, lanksčiais ir mažais elektronikos įtaisais, sudarytais iš magneto bei elektrai laidžių siūlų vijų ir integruojamais tokiose drabužio vietose, kurios patiria didžiausią judesio amplitudę žmogui judant, t. y. ten, kur sugeneruojamas didžiausias judesio energijos kiekis. Disertaciniame darbe išnagrinėta tarpdisciplininė problema, susijusi su inovatyviais elektronikos minimizavimo klausimais. Doktorantė savo sukurtu prototipu įrodė, kad tokio tipo keitiklius galima integruoti į aprangą, taip suteikiant dėvimam drabužiui papildomo funkcionalumo: saugumą, naują komunikacijos būdą, fizinės būsenos monitoringą ir t.t. Gauti rezultatai dar kartą parodė, kad išmaniosios aprangos ir tekstilės kūrimas yra perspektyvi ateities pramonės sritis. Darbas apgintas baigus RTU profesinės doktorantūros studijų programą Clothing and Textile Technology.